قسمتی از متن پایان نامه :

1-1- دیباچه
سرمایه­گذاری: نوعی دارایی می باشد که واحد سرمایه­گذار برای کسب منافع اقتصادی از طریق دریافت منافع (به شکل سود سهام و سود تضمین شده)، افزایش ارزش، پوشش ریسک­های آتی یا مزایای دیگر (مانند مزایای ناشی از مناسبات تجاری) نگهداری می­کند(استاندارد شماره 15 حسابداری ایران،1392).
امروزه اقتصاد و بازار سرمایه کشورها بدون حضور شرکت­های سرمایه‌گذاری که ابزار توسعه هستند مفهومی ندارد. شرکت­های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای مهم و مفید در بازار سرمایه هستند، که تأثیر عمده‌ای در کارآیی بازار سرمایه می‌توانند اعمال نمایند. این­گونه شرکت­ها با جمع‌آوری پس‌اندازهای کوچک مردم اقدام به تشکیل سرمایه در حجم بالا می‌نمایند و سپس اقدام به سرمایه‌گذاری در سهام شرکت­های گوناگون می‌نمایند و با این اقدام خود ریسک سرمایه‌گذاری را برای سهام­داران خود به حداقل می‌رسانند (بهزادی، 1376).
سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی از بهره گیری کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی بـه شمار می­طریقه. تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه، یکی از رسالت­های اصلی مدیریت و سیستم­های حسابداری اسـت. مدیران از طریق افشای اطلاعات در قالب گزارش­گری مالی ایـن رسالت را اعمال می­نمایند. صورت­های مالی قسمت مهمی از گزارش­گری مالی را تشکیل می­دهند.صورت­های مالی ابزارهای اصلی هستند که اطلاعات حسابداری را به افراد خارج از بنگاه انتقال می­دهند . گزارش­گری مالی تنها دربرگیرنده صورت­های مالی نیست، بلکه سایر ابزارهای انتقال­دهنده­ی اطلاعات را نیز دربر می­گیرد. مدیریت ممکن می باشد از طریق گزارش­گری مالی و بــه طرقی غیر از صورت­های مالی رسمی، اطلاعات را به افراد خـارج از واحد تجاری انتقال دهد. ایـن اطلاعات ممکن می باشد به وسیله­ی مراجع قانونی، قوانین نـاظر یـا عـرف الزامی شده باشد یـا بـدین دلیـل کـه مدیریت ایـن اطلاعات را برای افراد خارج از واحـد تجاری مفید مـی­دانـد، بـه صورت داوطلبانه افشا شـوند. ایـن اطلاعات ممکن اسـت دارای اشکال گوناگون و در ارتباط با مسایل متفاوتی باشند. انتشار اخبار، پـیش­بینی­های مدیریت، از سود یـا سایر توضیحات در خصوص طرح­ها و برنامه­ها نمونه­هایی از گزارش­های مالی و غیرمالی جدا از صورت­های مالی هستند(بیور[1]، 2005).
بسیاری از اطلاعات ارایه شـده به وسیله­ی گزارش­گری مالی در بردارند­ه­ی پیش­بینی در خصوص عملیات آینده می باشد. پـیش­بینی بـه سرمایه­گذاران کمک می کند تا فرآیند تصمیم­گیری خود را بهبود بخشند و خطر تصمیم­های خود را کاهش دهند(مشایخ،1386).
یکی از مسایل مهم در حسابداری که از دیرباز تاکنون جایگاه ویـژه خـود را در مباحث تئوریک حفظ کرده، سود حسابداری می باشد. در دوره­های مختلف از ابتدای پژوهش­های تجربی حسابداری که براساس متدولوژی علمی – اثباتی همواره مورد مطالعه قرار گرفته، سودمندی اطلاعات مرتبط با سود حسابداری می باشد که به صورت­های مختلف موضوع مورد علاقه صاحب­نظران حسابداری بوده می باشد(خالقی،1377).
و اما سود تقسیم شده یکی از اجزای مهم بازده سرمایه­گذاری می باشد و از آن­جایی که سود پیش­بینی شده یکی از عناصر مهم در محاسبه بازده مورد انتظار سرمایه­گذاری­ها می باشد؛ پس دقت در پیش­بینی سود و شناخت عوامل مؤثر بـر انحراف آن از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد. شاید بتوان مهم­ترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش­بینی سود هر سهم جستجو نمود. مهم­ترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری­کنندگان از اطلاعات شرکت­ها پیش­بینی­های سود ارایه شده توسط آن­ها در فواصل زمانی معین می باشد(مشکی و ربانی،1390).
و از آن­جاکه بیش­تر بهره گیری کنندگان صورت­های مالی مستقیم به اطلاعات مالی دسترسی ندارند به ناچار به پیش­بینی­هـای ارایـه شـده توسط مدیریت اتکا می­کنند. در همین راستا سازمان بورس و اوراق بهادار کشور شرکت­های بورسی را ملزم نمود تـا پیش­بینی آتی سود را به صورت پیش­بینی سود هر سهم ارایه دهند(مشکی و ربانی،1390).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن اهمیت پیش­بینی سود شناخت عوامل موثر در پیش­بینی آن، اطلاعات مفیدی را برای ذینفعان فراهم می کند. اما آن‌چه در این مقوله مهم می‌باشد، در نظر داشتن کیفیت سودی می باشد که به عنوان   پیش­بینی‌ کننده مورد بهره گیری قرار می‌گیرد(مومن زاده گل،1390).
اما شاخص‌ها و معیارهای متعددی برای سنجش کیفیت سود هست که ما در این پژوهش از معیار دقت پیش­بینی سود بهره گیری خواهیم نمود.
اهمیت سود پیش­بینی شده به میزان انحرافی که با مقدار واقعی آن دارد، وابسته می باشد. هر چه میـزان ایـن انحراف کمتر باشد، پیش­بینی از دقت بیش­تری برخوردار می باشد. پژوهش­ها نشان می­دهد، بازار برای برآورده شدن انتظارات سود هر سهم ارزش قابل ملاحظه­ای قائل می باشد و نسبت به برآورده نشدن آن نیز واکنش نشان می­دهد(ریس[2]، 2007). زمانی که سود هرسهم فراتر از انتظارات باشد، بازار نسبت به آن دید خوش بینانه­ای دارد و آن را خبر خوب تلقی می­کند. زمانی­که سود هـر سهم پایین­تر از پیش­بینی آن باشد، اعتبار شرکت در برآوردن انتظارات کاهش می­یابد(پاینه[3]، 2008).
و به سخنی دیگر شواهد تجربـی نشان می­دهد سرمایه­گذاران برای قیمت­گذاری سهام به اطلاعاتی نظیر پیش­بینی سـود هر سهم که توسط مدیران گزارش می­گردد، توجـه زیـادی نـشان مـی­دهنـد. این  پـیش­بینـی­هـا بیـان کننده­ی انتظارات مدیران در مـورد رویدادهای احتمالی آتی می باشد. پس، دقت این پیش­بینی­ها بـرای سرمایه­گذاران اهمیت زیادی دارد(رضازاده و آشتاب ،1388).
دقت در پیش­بینی سود هر سهم چاپ گردیده باعث ایجاد حاشیه اطمینان در میان فعالان بازار سرمایه می­گردد(خواجه محمود،1390). در واقع کیفیت پیش­بینی سود هم بر روی سرمایه­گذاری بلند مدت و هم کوتاه مدت موثر می­باشد(گودمن و همکاران[4]، 2013).
مطالعات پیشین نشان می­دهند که پیش­بینی­های مدیریت، قیمت سهام، نقدینگی بازار سهام و پیش­بینی تحلیل­گران را تحت تأثیر قرار می دهد.این نتایج حاکی از آن می باشد که سود پیش­بینی شده توسط شرکت­ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی بوده و از این جهت اهمیت پیش­بینی سود حسابداری به دلیل تأثیر و تأثیر آن در تصمیم­گیری­های بهره گیری کننده به­ویژه سرمایه­گذاران بارزتر می­گردد. شواهد تجربی نشان داده­اند که سرمایه­گذاران به اطلاعاتی نظیر پیش­بینی سود هرسهم اتکا کرده و در قیمت­گذاری سهام از آن بهره گیری می­کنند. این پیش­بینی، اظهار کننده انتظارات مدیریت در مورد رویدادهای آتی می باشد که ممکن می باشد به وقوع بپیوندد لذا دقت این پیش­بینی برای سرمایه گذاران مهم می باشد زیرا فروش و تصمیم گیری سرمایه­گذاران در مورد خرید، یا نگهداری سهام بر مبنای این اطلاعات می باشد(لطفی و حاجی پور، 1389).
پس مدیران بایستی به­وسیله دقت پیش­بینی سود کیفیت توانایی خود را در پیش­بینی در نظر بگیرند.
[1]. Bayer
[2].. Rees, 2007
[3]. Payne, 2008
[4]. Goodman and et al, 2013

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش

باتوجه به اهداف مطرح شده فوق و این که این پژوهش تاثیر کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر را بر روی تصمیم­گیری­های شرکت سرمایه­گذار، مورد مطالعه قرار می­دهد لذا سوالاتی که ذهن پژوهشگر را در این راستا به خود مشغول می­کند به توضیح زیر قابل اظهار می باشد:
1-1-1- ­ سوال اصلی پژوهش
آیا بین کیفیت پیش­بینی سود شرکت سرمایه­پذیر  با تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری شرکت سرمایه­گذار در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معناداری هست؟
1-1-2- ­ سوال های فرعی پژوهش
1- آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با افق نگهداری سهام  اعم از کوتاه مدت و بلند مدت در شرکت سرمایه­گذار ارتباط معنی داری هست؟
2-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با تغییرات حجم سرمایه­گذاری در آن شرکت در دفاتر سرمایه­گذار ارتباط معنا داری هست ؟
3-آیا بین دقت پیش­بینی سود در شرکت سرمایه­پذیر با بازده سهام آن  شرکت در کل آزمون سود ارتباط معنا داری هست؟


دیدگاهتان را بنویسید