شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

1-2- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
در سالهای اخیر با در نظر داشتن اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از شرکت های دولتی در حال واگذاری به بخش خصوصی بوده و البته این امر با چالش هایی نیز مواجه می­باشد. در این خصوص کیفیت اقلام حسابداری و نیز میزان موفقیت شرکت های مذکور در راستای رسیدن به اهداف اولیه بسیار مهم می­باشد. کیفیت حسابرسی یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه سیاسی و بازار سرمایه می باشد. به مقصود شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده می باشد تا ارتباط بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف گردد. به هر حال از آنجا که کیفیت حسابرسی در اقدام به سختی قابل نظاره می باشد، تحقیقات در این زمینه همواره با معضلات زیادی روبرو بوده می باشد. بدیهی می باشد به دلیل نوپا بودن حرفه حسابرسی مستقل در کشور ما و ضرورت تقویت امر حسابرسی و نیز به دلیل گسترش حیطه حسابرسی که امروزه مد نظر نهادهای قانون گذار قرار گرفته، انجام تحقیقات بیش تر در موضوعات حسابرسی بیش از پیش مورد نیاز و بلکه از ضروریات دانش حسابداری و حسابرسی می باشد. با در نظر داشتن مرور تحقیقات انجام شده از گذشته، به این موضوع اصلی پرداخته شده می باشد. عدم ثبات سیاسی و اقتصادی در جهان و به دنبال آن رشد اقتصادی در بازار های نوظهور و تغییرات سریع در محیط شرکت ها، عرضه های اولیه را در این بازار ها افزایش داده می باشد. هدف اصلی از عرضه های اولیه، افزایش سرمایه برای شرکت‏ها می باشد. بیش‏تر شرکت هایی که سهام خود را برای نخستین بار به عموم عرضه می کنند ممکن می باشد در آخرین دوره پیش از عرضه سهام، با بهره گیری از اقلام تعهدی اختیاری، سود را افزایش دهند تا وضعیت اقتصادی شرکت را مطلوب نشان دهند. ازآنجایی که اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت می باشد پس ممکن می باشد بعضی مدیران در این شرایط از مدیریت بر سود، سوء بهره گیری کنند. حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. ارزیابی تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود واقعی و تعهدی در شرکت های دارای عرضه اولیه و به ویژه شرکت های دارای عرضه اولیه ای که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار می گیرند از ضروریات پژوهش حاضر می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید