شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اگرچه جهت محاسبه این موضوع روشهای متعددی در تئوریهای دنیای مدیریت مالی تعریف و تدوین گردیده می باشد اما آن چیز که در ابتدای امر بسیار مهم می باشد وجود داده ها و اطلاعات اولیه برای تحلیلگران مالی می باشد اما امروزه با توجه ویژه به تأثیر حسابداران و مدیران مالی برای محاسبه و تخمین درجه اهرم مالی و الزامات تدوین شده و استانداردهای مربوطه نیز در این ارتباط توسط انجمن های حرفه ای در حال تدوین می باشد و پیش بینی می گردد تحلیلهای تکنیکال در بازار سرمایه و همچنین تدوین مدل‌های پیشرفته مانند مدل‌های صحیح تر در دنیای واقعی بازار سرمایه کشور  بایستی جهت تامین و پرنمودن فاصله انتظاراتی سهامدارن و سرمایه گذاران از پیش بینی ریسک و محاسبه بازده این چالش را در کشور ما نیز بهمراه خواهد آورد. زیرا که محاسبه صحیح عوامل اثر گذار بر درجه اهرم مالی شرکت منجر به ارزش گذاری صحیح شرکت و حداکثر سازی ثروت سهامداران خواهد گردید و از طرفی دیگر ای محاسبات منجر به نفوذ سهامداران به سایر بازارهای مالی و پولی مانند اوراق قرضه و اوراق رهنی بلند مدت خواهد گردید و این امر باعث اعتلا و پویائی بازار سرمایه و پول کشور خواهد گردید.

1-2         مبانی نظری پژوهش


پاسخ دهید