قسمتی از متن پایان نامه :

2-6هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی در سود (غیرمترقبه)
مدیران و سهامداران از نظر تجزیه و تحلیل اهمیت بسزایی برای سود (زیان ) خالصی که از فعالیت جاری موسسه ایجاد گردیده و مبنایی برای مقایسه نتیجه عملیات سال قبل می باشد قائل هستند. در ارائه صورت‌های مالی، صورت سود و زیان خالص که از فعالیت عادی موسسه نتیجه گرفته‌شده و از نظر فعالیتی که موسسه در پیش دارد غیرمترقبه نبوده باشد. (نوروش،  1389)
دستورالعمل یا قوانین صریحی برای مشخص کردن اقلام غیرمترقبه یا غیرقابل‌پیش‌بینی نمی‌توان وضع نمود اما بطور کلی می‌توان این اقلام را به این ترتیب تعریف نمود:
اقلامی بااهمیت و بسیار غیرمعمول می باشد که منشأ آن رویدادهای خارج از فعالیت‌های اصلی شرکت می باشد و انتظار نمی رود که به گونه منظم و مکرر واقع گردد. با در نظر داشتن این تعریف هر قلم واجد شرایط که در این دسته طبقه‌بندی گردد بایستی حائز دو شرط اساسی زیر گردد:
ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی و غیرعادی : رویداد یا مبادله مورد نظر بایستی ماهیتی غیرعادی بوده و نوعاً چنان باشد که به وضوح به فعالیت‌های معمول و روزانه واحد تجاری مربوط نبوده و یا صرفاً بطور تصادفی به آن ارتباط داشته باشد البته بایستی محیطی که واحد تجاری در آن مشغول فعالیت می باشد را مد نظر داشت.
وقوع غیر مکرر : رویداد یا مبادله مورد نظر بایستی از نوعی باشد که تکرار آن در آینده قابل پیش‌بینی مورد انتظار نباشد البته بایستی محیطی را که در آن بنگاه تجاری مشغول فعالیت می باشد را مد نظر داشت.
هدف این دو ضابطه آن می باشد که با افشای جداگانه این اقلام امکان ارزیابی بهتر قدرت سودآوری آینده شرکت برای بهره گیری‌کنندگان صورت‌های مالی فراهم آید. با در نظر داشتن توضیحات فوق سودها یا زیان‌های ناشی از مواردی از قبیل بلایای طبیعی، مانند سیل و زلزله، مصادره دارایی‌ها در صورت بااهمیت بودن،  به عنوان مثال‌هایی از اقلام هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی ذکر گردد.
توجه داشته باشید که در هر دو ضابطه، در نظر داشتن محیطی که شرکت در آن به فعالیت مشغول می باشد مورد تاکید خاص قرار گرفته می باشد. به سبب تفاوت‌های محیطی، آن چیز که برای یک واحد تجاری،  غیرقابل‌پیش‌بینی تلقی گردد.  ممکن می باشد در واحد تجاری دیگری غیرقابل‌پیش‌بینی تلقی نگردد. مثلاً برای واحدهای تجاری که در کشور ژاپن واقع‌شده‌اند وقوع زلزله را نمی‌توان غیرمترقبه تلقی نمود.
به عنوان مثالی دیگر فرض کنید یک شرکت بزرگ چند بخشی مجموعه‌ای از سهام سبد سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار خود را می‌فروشد.  شرکت مورد نظر مالک اوراق بهادار متنوعی می باشد که برای اهداف سرمایه‌گذاری به شمار می رود. آیا سود و زیان حاصله، کیفیت طبقه‌بندی به در قالب غیرقابل‌پیش‌بینی را دارد؟ در پاسخ بایستی گفت لزوماً. (نوروش و همکاران،  1379).
هزینه‌های غیرمترقبه یا غیرقابل‌پیش‌بینی بایستی در محاسبه سود یا زیان عملیات در حالت دوام مقصود گردد.  اعم از اینکه انعکاس این اقلام در متن صورت سود و زیان یا در یادداشت‌های توضیحی صورت گیرد این اقلام بایستی به عنوان اقلام غیرقابل‌پیش‌بینی (استثنایی ) قابل‌تشخیص باشد و اینگونه تصریح گردد. توضیح مناسبی در مورد هر یک از این اقلام جهت درک ماهیت این اقلام ضروری می باشد.
نمونه‌هایی از این اقلام که ممکن می باشد در صورت بااهمیت بودن در صورت سود و زیان ثبت گردد عبارت می باشد از :
-زیان ناشی از بلایای طبیعی
– هزینه اخراج دسته‌جمعی کارکنان شاغل در بخش‌های فعال واحد تجاری
– هزینه‌های تجدید سازمان
– به هزینه بردن دارایی‌های نامشهود خارج از فرایند استهلاک
– زیان انتقال صنایع مزاحم به خارج از محدوده شهرها، طبق مقررات جاری
– زیان فروش دارایی‌های ثابت مشهود و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

– زیان مربوط به فروش یا توقف یک بخش از عملیات تولیدی
-زیان ناشی از حل و فصل دعاوی برله یا علیه  (کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،  1390).
برای رسیدن به اینکه صورت سود و زیان نشان‌دهنده نتایج فعالیت‌های اصلی و عادی شرکت تجاری باشد و فعالیت‌های غیرعادی ( غیرقابل‌پیش‌بینی ) از آن جدا گردد بایستی در اعلامیه  سود و زیان :
الف- مبلغ صورت سود یا زیان خالص حاصل از عملیات عادی پس از کسر مالیات متعلقه نشان داده گردد.

ب- سود و زیان خالص حاصل از اقلام غیرعادی (غیرقابل‌پیش‌بینی ) به مبلغ فوق اضافه یا کسر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟