مطالعه تأثیر مکمل جریان نقد عملیاتی در تبیین بازده سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4 مفهوم کیفیت سود
وجود زمینه های مناسب برای «دستکاری سود»ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری مانند الف )نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی ب)امکان بهره گیری از روشهای متعدد حسابداری باعث شده می باشد که سود واقعی یک واحد اقتصادی  از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد. محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری اهمیت سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش شرکت ناگریز به ارزیابی سود گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی می باشند. برای ارزیابی این سود از مفهومی بنام کیفیت سود بهره گیری می گردد(مجیدی، 1385).
در مقالات مختلف در تعریف مفهوم کیفیت سود به دو ویژگی برای تعیین کیفیت سود تصریح شده می باشد: یکی ازآنها سودمندی تصمیم گیری و دیگری ارتباط بین این دو مفهوم و سود اقتصادی مد نظر آقای هیکس میباشد. به بیانی دیگر کیفیت سود عبارت می باشد از اظهار صادقانه سود گزارش شده، از سود مدنظر آقای هیکس. مقصود از اظهار صادقانه تطابق بین توصیف انجام شده و آن چیزی که ادعای آن را دارد، می باشد. یعنی کیفیت سود بالا نشان دهنده مفید بودن اطلاعات سود برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان و همچنین مطابقت بیشتر آن با سود اقتصادی هیکس میباشد. اما بدلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی بهره گیری می کنند، امکان ارائه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد.

بعضی تحلیل گران مالی، کیفیت سود را بعنوان سود عادی و مستمر، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان نقدی حاصل از عملیات میدانند، آنها متعقدند که کیفیت سود رقمی بین سود خالص گزارش شده و جریان نقدی حاصل از عملیات منهای ارقام غیر تکراری میباشد.
تاکنون متخصصان مالی نتوانسته اند به یک محاسبه مستقل از سود که از نظر آنها کیفیت لازم را دارا باشد دست یابند. در این حالت، متخصصان مالی با انجام تعدیلات مناسب، می توانند به یک دامنه که به شکل صحیح تر نشانگر کیفیت سود نسبت به سود خالص گزارش شده باشد، دست یابند.پس مفهوم کیفیت سود،یک امر تعریف شده ثابت نیست که بتوان به آن دست پیدا نمود. بلکه مفهومی می باشد نسبی که به ارتباط آن با دیدگاهها و نگرشها بستگی دارد.
دیدگاههای مختلفی در مورد ارزیابی کیفیت سود هست که ذیلاً تعدادی از آنها مورد مطالعه قرار می گیرد.
«هانت» مدیر مالی شرکت جنرال میلزمعتقد می باشد که در ارزیابی کیفیت سود دو مورد ارزیابی می گردد:یکی از تناسب داشتن سود فعلی شرکت با سودهای گذشته ودیگری برداشت بازار از کیفیت سود شرکت که در نسبت P/E متجلی می گردد.
«هگن» مدیر مالی شرکت دینولدز معتقد می باشد که کیفیت سود را می توان با شناسایی یا حذف اثرات تغییر روشهای حسابداری، اقلام غیر عادی و شرایط بازار یا هزینه های موقتی، اندازه گیری نمود.
«کونولی» دیگر تحلیل گر مالی معتقد می باشد که کیفیت سود را می توان از طریق اندازه گیری ارزش قابل بازیافتنی داراییها ارزیابی نمود.
«والن»مدیرمالی شرکت American broadcasting معتقد می باشد که کیفیت سود را می توان از طریق تفاضل بین سود تورمی و سود گزارش شده اندازه گیری نمود.
(Sloan,1996) اثبات نمود که شرکتهای با سود گزارش شده بالاتر از جریان وجوه نقد عملیاتی (حجم بالای اقلام تعهدی)، در سالهای آتی یک کاهشی در سود عملیاتی را تجربه خواهند نمود. پس حجم اقلام تعهدی یک شاخص خوب برای کیفیت سود می باشد.
(Michael B .Mikhail,) معتقد می باشد، سودی را که بهتر بتواند جریات نقدی عملیاتی آتی موسسه را پیش بینی کند، با کیفیت تر می باشد.
اگر شرکتی ویژگیهای زیر را دارا باشد، کیفیت سود آن بالا خواهدبود:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • روشهای با ثبات محافظه کارانه حسابداری.
  • جریان درآمد قبل از مالیات ناشی از فعالیتهای عملیاتی و تکرارپذیر.
  • کسب سطحی از سود خالص و نرخ رشد، مستقل از ملاحظات مالیاتی(مثل کاهش نرخ مالیات که منجر به معافیت مالیاتی می گردد).
  • داشتن سطح مناسبی از بدهی.
  • سود شرکت ناشی از تورم نباشد.
  • همانطور که ملاحظه گردید،تعریف یکسانی از واژه کیفیت سود وجود ندارد.بسیاری از تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته مؤید این مطلب می باشد که سود خالص گزارش شده توسط واحدهای اقتصادی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد.ولیکن در ارتباط با تعریف یکسانی از سود توفیق چندانی حاصل نگردیده می باشد. لذا،سوال اساسی این می باشد که چگونه می توان ایرادهای وارده بر سود را مرتفع ساخت و به بیانی دیگر سودی را گزارش نمود که امکان ارزیابی را فراهم نموده و توان سودآوری بنگاه اقتصادی را نشان دهد. چنین سودی که اصطلاحا سود کیفی نامیده می گردد در تصمیمات اقتصادی تأثیر بسیار مهمی دارد و بهره گیری از آن در شرایط کنونی ایران مهم فراوان می باشد .


    دیدگاهتان را بنویسید