قسمتی از متن پایان نامه :

 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • یکی از هدف‌های اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی می باشد که بتوان با بهره گیری از آن، رویدادهای تجاری آینده را پیش‌بینی نمود. از دیدگاه روش مبتنی بر پیش‌بینی، برای تدوین و ارائه یک تئوری حسابداری، بایستی روش‌های گوناگون حسابداری را از نظر توانایی آن‌ها جهت پیش‌بینی رویدادهای اقتصادی یا تجاری ارزیابی نمود.

  این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر هیئت‌مدیره و تغییر آن روی دقت پیش‌بینی سود می باشد تا از این طریق بتواند به سرمایه‌گذاران در تصمیم‌گیری کمک کند. سرمایه‌گذاران همواره به دنبال کسب حداکثر سود هستند. یکی از مباحث مهمی که تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران را تحت تأثیر قرار می‌دهد سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت می باشد، زیرا این عامل اهمیت انکارناپذیری در افزایش ثروت آن‌ها دارد؛ لذا پژوهشگران مالی به دنبال متغیرهایی هستند تا از طریق آن‌ها بتوانند دقت سود پیش‌بینی‌شده توسط مدیریت را با درصد اطمینان بیشتری نسبت به متغیرها و نمونه‌های قبلی اظهار کنند.
  تا کنون مطالعات بسیاری در زمینه میزان دقت پیش‌بینی سود مدیریت صورت گرفته می باشد. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که متغیرهایی مثل اندازه شرکت، عمر شرکت، ساختار سرمایه، میزان اطلاعات افشاشده، دوره پیش‌بینی، اهرم مالی و… بر دقت پیش‌بینی سود موثر می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن تأثیر هیئت‌مدیره و تغییر آن روی دقت پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. تا کنون تحقیقی با این عنوان در ایران انجام نشده می باشد. امید می باشد با بهره گیری از نتایج این پژوهش سرمایه‌گذاران و تحلیل گران مالی بتوانند با انتخاب سهام برتر، سرمایه‌گذاری مطلوبی داشته باشند و حداکثر بازدهی مدنظر را کسب نمایند.

 • چارچوب نظری پژوهش
 • در سال­های اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات بهره گیری‌کنندگان درون سازمانی و برون‌سازمانی مورد توجه محققین حسابداری قرار گرفته می باشد. بسیاری از تحقیقات اخیر به مطالعه توان پیش­بینی اقلام حسابداری پرداخته می باشد. بهره گیری­کنندگان از صورت­های مالی توجه بیشتر و عمیق­تری به قدرت پیش­بینی اقلام مندرج در این صورت­ها داشته­اند. از نظر تحلیل­گران مالی، اقلام صورت­های مالی با در نظر داشتن میزان توان پیش­بینی در تصمیم­گیری ارزش دارند.
  در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل‌شده جونز (دچو و همکاران،1995) بهره گیری گردید. آن‌ها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی اقدام ودستکاری نیستند پس پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب‌های دریافتی تعیین کنند.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن توضیحات ارائه‌شده در قسمت توضیح و اظهار مسئله، اهداف پژوهش حاضر به توضیح زیر می باشد:
  1- تعیین اثر تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود سال جاری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران


  دیدگاهتان را بنویسید