مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1) مقدمه

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

در دهه ­های اخیر، بخش خدمات مالی دستخوش تغییر و تحول زندگی در پیشرفت تکنولوژی اطلاعات، سطح زندگی مردم و افزایش سطح سواد جوامع شده می باشد. امروزه بانکها به عنوان سازمانهایی که وظیفه ارائه خدمات مالی را به افراد جامعه دارند، به شدت تحت تاثیر این تغییرات، بویژه تکنولوژی اطلاعات قرار گرفته­اند. پیشرفت در تکنولوژی اطلاعات و بکار گیری آن سبب شده می باشد، ساختار صنعت بانکداری و ماهیت رقابت در آن تغییر کند. تا پیش از این تغییرها، تفکر رایج این بود که مشتریان برای امور مالی خود به بانکها نیاز دارند و از سوی بانکها اقدامات جدی برای جلب و حفظ مشتری صورت نمی­گرفت. اما تغییرات پیشگفته سبب گردید که بانکها در توجه خود نسبت به مشتریان و فعالیتهای مالی آنها بازنگری نمایند. از طرف دیگر با توسعه فلسفه و تفکر بازاریابی و مشتری مداری به عنوان یکی از ارکان موفقیت سازمانها در جهان رقابت آمیز امروزبانکها، به خاطر ارائه خدمات مناسب به مشتریان و پیشی گرفتن از رقبا در بازار پر رقابت مالی به رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیک روی آورده اند. به نظر می رسد اهمیت بانکداری الکترونیک بر همگان عیان می باشد اما نکته ای که در کشور ما به آن کمتر توجه شده می باشد، پذیرش و انطباق با این فن آوری جدید از سوی کاربران و کنار گذاشتن رویه های سنتی می باشد.
فاصله زیاد کشور ما با کشورهای پیشرفته در زمینه ایجاد فن آوری باعث شده تا به عنوان وارد کننده فن آوری اقدام کرده و به کراتً شاهد ورود فن آوری های جدید که در بعضی موارد هزینه های سنگین نیز به همراه دارد، باشیم از طرفی در بسیاری از موارد شاهد هستیم که این فن آوری ها به گونه مناسب مورد بهره گیری قرار نگرفته اند. رشد تکنولوژی اطلاعات باعث غفلت از تغییر نیازهای مشتریان می گردد این تکنولوژی بایستی همزمان با تغییر نگرشهای مشتریان توسعه یابد، اگر این طور نباشد بانکها بایستی هزینه گزافی را صرف بازاریابی تبلیغات به مقصود ترغیب مشتریان به بهره گیری از خدمات جدید نمایند. در این فصل، این  پژوهش به مطالعه به ادبیات موضوع و پژوهشهای انجام شده پیشین در نظام بانکداری، در زمینه رضایت مشتری و اهمیت مشتریان پرداخته و با بهره گیری از آنها در فصلهای آتی پیشنهادها و راهبردهای کاربردی برای انجام اصلاحات و نوآوری در نظام بانکداری الکترونیک می­کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش


پاسخی بگذارید