قسمتی از متن پایان نامه :

4-3- محاسبه قیمت تمام شده کل بار آب گرم مصرفی سالانه در کشور                            
با در نظر داشتن آنکه در جداول استاندارد، حجم آبگرم مصرفی یک خانوار پنج نفره بین 50تا 75 گالن 220 تا 340 لیتر در نظر گرفته می گردد ، برای تعیین بار آبگرم مصرفی یک خانواده 4 الی 5 نفره، حد متوسط این مقدار یعنی 62 گالن 280 لیتر، در نظر گرفته شده می باشد.  بار آبگرم مصرفی توسط فرمول زیر محاسبه می گردد:
که در آن:
Q1 = (Btu/d) بار آبگرم مصرفی
مقدار واقعی آبگرم مصرفی در روز بر حسب گالن V=

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن = 8. 33
دمای آب شهر ورودی به آبگرمکن
 

این محاسبات به ترتیب زیر انجام می پذیرد
62 : مقدار آبگرم مصرفی
بار آبگرم مصرفی Btu/d45450 = × 8/33 × (140-60) × 1/162
با در نظر داشتن اینکه دمای آب شهر ورودی، متوسط سالانه15. 5 درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده می باشد پس می توان بار آبگرم محاسبه شده در یک روز را برای محاسبه بار آبگرم سالانه بکاربرد یعنی:

4-4- محاسبه میزان آلودگی ناشی از بکارگیری سوختهای فسیلی در تأمین آبگرم مصرفی سالانه
اگر بار آبگرم بدست آمده به معادل بشکه نفت خام، تبدیل گردد می توان میزان آلودگی حاصل از تأمین این مقدار انرژی را در صورت بکارگیری سوختهای فسیلی بدست آورد. همانطورکه در جداول ضریب تبدیل ارائه شده در ترازنامه های انرژی، مشخص شده می باشد هر BTU برابر می باشد با  معادل بشکه نفت خام می باشد پس کل مصرف انرژی به معادل بشکه نفت خام برای یک خانوار 4 الی 5 نفره عبارت خواهد بود از :
بدین ترتیب هر خانواده 4 الی 5 نفره برای تأمین آبگرم مصرفی خود، تقریباً نزدیک به معادل سه بشکه نفت خام در سال انرژی مصرف می نماید. در واقع بدین ترتیب برای تأمین آب گرم مصرفی هر نفر در کشور حدود 64/0 معادل بشکه نفت خام انرژی مصرف می گردد.
2/8852 ÷ 5 = 0/72
از طرفی با در نظر داشتن آمار ارائه شده در ترازنامه انرژی سال1390 هر بشکه نفت خام 2.01 کیلو گرمNOX و3. 59 گیلوگرم Sox و 10. 65کیلو گرم Cox تولید می کند. که با در نظر داشتن جمعیت 72 میلیونی کشور:
تعداد معادل بشکه نفت خام مصرفی در سال برای تأمین آبگرم مصرفی در کشور
با در نظر داشتن موارد فوق، میزان آلودگی تولید شده در هر سال بر اثر مصرف سوختهای فسیلی در تأمین آب گرم مصرفی کشور، طبق محاسبات و جدول 4-1 خواهد بود.
4-4- محاسبه قیمت تمام شده رفع آلودگی محیط زیست در سال در صورت بهره گیری ازسوختهای فسیلی به مقصود تأمین آب گرم مصرفی
براساس آمار سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا هزینه اقتصادی اجتماعی هر تنCOx 24. 3 دلار هرتن NOx، 6446 دلار و هرتن Sox،  883 دلار می باشد که بدین ترتیب م ی توان هزینه آلودگی در یک سال را که از بابت تولید آبگرم مصرفی در کشور ایجادمی گردد محاسبه نمود. هزینه رفع آلودگی از بابت تهیه آبگرم مصرفی در کشور در یک سال عبارت خواهد بود از:
در نتیجه با جمع ارقام فوق می توان برآورد نمود که در کشور سالانه حدود15/ 682 میلیون دلار به مقصود رفع آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوختهای فسیلی فقط برای تأمین آبگرم مصرفی، هزینه می گردد.
4-5- محاسبه میزان درآمد ملی، ناشی از صادرات انرژی ذخیره شده در صورت بهره گیری از طرح آبگرمکن خورشیدی
علاوه براینکه مصرف انرژیهای فسیلی معادل  بشکه نفت خام، سالانه  دلار بابت رفع آلودگی هزینه در بر دارد، عدم دستیابی به ارز ناشی از صادر کردن ×این میزان انرژی نیز زیان بزرگی به کسب درآمد ملی می باشد. میزان درآمد ناشی از صادر کردن این مقدار انرژی، به ترتیب ذیل محاسبه می گردد:با در نظر داشتن اینکه هر بشکه نفت خام در حال حاضر به ارزش بیش از100 دلار در بازارهای جهانی به فروش می رسد، می توان ارزش صادرات سوختی را که سالانه از بابت تأمین آبگرم مصرفی در کشور از دست می رود، به ترتیب زیر محاسبه نمود:
ارزش دلاری صادرات انرژی مصرفی از بابت تامین آبگرم مصرفی در یک سال
همانطور که ملاحظه می گردد می توان از بابت صادرات انرژی ناشی از عدم بهره گیری از سوختهای فسیلی برای تأمین آب گرم مصرفی سالیانه در کشور، مقدار 4160 میلیون دلار در هرسال به درآمد ملی افزود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید