قسمتی از متن پایان نامه :

2.3 طرح مسئله‌ی پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

به دلیل اهمیت بسزای جریان‌های نقدی در واحدهای اقتصادی و ضرورت آن برای ادامه بقای آن‌ها پیش‌بینی جریان‌های نقدی به عنوان یکی از اجزاء لاینفک برنامه‌ریزی مالی، از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه مدیران واحدهای اقتصادی قرار دارد. این امر از چنین اهمیتی برخوردار می باشد که جریان‌های نقدی واحدهای اقتصادی را می‌توان به جریان گردش خون در بدن تشبیه نمود. همچنین صورت جریان‌های نقدی مورد بهره گیری گروه‌های مختلف، مانند سرمایه‌گذاران ، اعتباردهندگان و واحدهای دولتی قرار می‌گیرد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای اتخاذ تصمیمات به صورت جریان‌های نقدی علاقه‌مند هستند زیرا اغلب مدل های ارزیابی اوراق بهادار و همچنین تأثیر آن بر بازده سهام واحدهای اقتصادی مبتنی بر جریان‌های نقدی آتی می باشد. امروزه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی تأثیر بسزایی در پیش‌بینی طریقه شرکت‌های سهامی در بازار بورس سهام را دارد و می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در کاهش نوسانات بازار را اعمال کند و از دید درون سازمانی توانایی پیش‌بینی نتایج آتی، خصوصاً جریان‌های نقدی اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان‌پذیر می‌سازد و به اتخاذ تصمیمات بهینه عملیاتی و سرمایه‌گذاری و تأمین مالی منجر می گردد. از دید برون‌سازمانی نیز اطلاعات مربوط به جریان‌های نقدی به خصوص جریان‌های نقدی عملیاتی مبنای مناسبی را برای تصمیم‌گیری اقتصادی گروه‌های ذینفع برون‌سازمانی فراهم می کند. وجه نقد از منابع مهم و حیاتی در هر واحد انتفاعی می باشد و ایجاد توازن بین وجوه نقد در دسترس و نیازهای نقدی مهم‌ترین‌ عامل سلامت اقتصادی هر واحد انتفاعی می باشد. وجه نقد از طریق‌ عملیات عادی و سایر منابع تأمین مالی به واحد انتفاعی وارد می گردد و برای اجرای عملیات، پرداخت سود، بازده سرمایه  گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیتهای سرمایه گذاری، فعالیتهای تأمین مالی، بازپرداخت‌ بدهی‌ها و گسترش واحد انتفاعی به کار می‌رود و بازتاب تصمیم‌گیری‌های مدیریت در مورد برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت عملیاتی و طرح‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی می باشد. توان و امکان دسترسی هر واحد انتفاعی به وجه نقد، مبنای‌ بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌ها درمورد آن واحد می باشد. به‌ اظهار دیگر، اطلاعات مربوط به جریان ورود و خروج وجه نقد در یک واحد انتفاعی شالوده بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها و مبنای‌ بسیاری از قضاوت‌های سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و بعضی‌ دیگر از گروه‌های بهره گیری‌کننده از اطلاعات مالی را تشکیل‌ می‌دهد. سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان برای برآورد جریان آتی‌ وجوه نقد در یک واحد انتفاعی مشخصاً به تأثیر عملیات عادی، بازده سرمایه  گذاریها و سود پرداختی بابت تأمین مالی، پرداخت مالیات، فعالیت‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری بر جریان وجوه نقد اهمیت می‌دهند. اگر چه اطلاعات مربوط به جریان وجوه نقد در مقایسه با اطلاعات مربوط به سودآوری که بر اساس حسابداری تعهدی‌ اندازه‌گیری و ارائه می گردد از لحاظ ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی و مدیریت آن سودمندی کمتری دارد اما به تجربه نشان‌ داده‌شده که رقم مربوط به سود نیز نمی‌تواند نشانه‌ی کامل و دقیقی‌ از علائم حیاتی یک مؤسسه و ملاکی برای پیش‌بینی وضعیت آتی‌ آن باشد. پیش‌بینی جریان نقدی مستلزم شماری تصمیمات اقتصادی به ویژه سرمایه‌گذاری می‌باشد. بدین لحاظ، تصمیمات مالی نسبت به گذشته اهمیت بیشتری یافته و مدیران را وادار ساخته با بهره‌گیری از فنون پیشرفته پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل، توجه خود را بلندمدت نموده و روش‌های کنترلی دقیق تر و گسترده‌تری را بکار گیرند. از طرفی سرمایه‌گذاران به دنبال برآورد جریان نقد مؤسسه‌ای که در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند هستند تا بتوانند درمورد ارزش سهام خود به قضاوت بپردازند. همچنین برای برآورد ارزش سهام خود به اطلاعات جریان نقدی نیاز دارند، زیرا اغلب مدل های ارزشیابی سهام بر مبنای ارزش فعلی جریان نقدی مورد انتظار آن‌ها می‌باشند.
مسئله اصلی این می باشد که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص‌های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری بهره گیری می گردد که مانند این شاخص‌ها می‌توان شاخص مبتنی بر جریان وجه نقد تصریح نمود. این پژوهش به دنبال آن می باشد که به روش علمی ثابت کند که آیا اجزای جریان نقد (اجزای اصلی و غیر اصلی) در بازار بورس ایران توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی شرکت‌ها را دارد؟ به بیانی دیگر آیا اجزای اصلی و غیر اصلی جریان نقد با تفسیری که از آن‌ها خواهیم داشت، قدرت توضیحی و پیش‌بینی کنندگی جریان نقد آتی را دارد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال بایستی بر مبانی نظری گزارشگری مالی تکیه نمود زیرا که بر اساس مبانی نظری گزارشگری مالی، بهترین شاخص برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری شاخصی می باشد که در فرآیند تصمیم‌گیری مفیدتر واقع گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

  • تبیین نظری و تئوریک مبانی اقلام صورت جریان نقد و چگونگی ارتباط آن با پیش‌بینی جریان نقد یک سال پیش رو و جریان‌های نقدی آتی
  • مطالعه عوامل موثر بر اقلام صورت جریان وجه نقد شرکت‌ها
  • مطالعه تأثیرات اجزاء (اصلی و غیر اصلی) جریان نقد بر جریان نقد آتی شرکت‌ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار
  • مطالعه روش‌های معمول پیش‌بینی جریان نقد به تفکیک صنایع مختلف بورس اوراق بهادار

پاسخی بگذارید