مطالعه تطبیقی الگوریتم های ترکیبی کارا به مقصود ارزیابی عملکرد مالی شرکت های بورس اوراق بهادار با بهره گیری از رویکرد فازی

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش
مقابله با چالش­های پیش روی سازمان­ها نیازمند آن می­باشد که مدیران آن­ها الگوی مناسبی از اندازه­گیری عملکرد داشته باشند تا بتوانند به بهبود مستمر در تمام زمینه­ها دست یابند. با ظهور روش­های جدید و بهره گیری از این روش­ها به همراه معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP)، ارزیابی عملکرد شرکت­ها متحول گردید. اما هنوز می­توان با بهره گیری از ترکیب روش­های مختلف و بهره گیری از معیارهای مالی جدید، دقت اطلاعات خروجی را افزایش داد. بهره گیری از رویکرد فازی، به مقصود مقابله با ابهام موجود در داده­های ورودی، در کنار نرم­افزارهای AHP، تاپسیس[1]، و ویکور[2] که هریک دارای ویژگی­های منحصر به ­فردی می­باشند، می­تواند یک پژوهش کاربردی ویژه در حوزه­ی ارزیابی عملکرد مالی شرکت­­ها ارائه دهد. شکاف میان مالکان و مدیران یکی از مشکلاتی می باشد، که بهره گیری از معیارهای سنتی حسابداری نشان داده می باشد که نمی­تواند این مشکل را حل کند. با بهره گیری از ترکیب معیارهای مبتنی بر ارزش و معیارهای سنتی حسابداری می­توانیم این شکاف را به نحو چشم گیری کاهش دهیم.
این پژوهش درصدد ارائه روش­های ترکیبی جدید با بهره گیری از تکنیک­های جدید و ادغام معیارهای حسابداری و معیارهای مبتنی بر ارزش، به مقصود پوشاندن نقاط ضعف روش­های قدیمی و مطالعه تطبیقی نتایج این روش­هاست.
1-4- اهداف پژوهش
نیاز به ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها با بهره گیری از یک روش دقیق به مقصود کمک به سرمایه­گذاران در اتخاذ تصمیمات ، به­ دلیل آن که  تجزیه وتحلیل صورتهای مالی شرکت­ها نیاز به تخصص مالی دارد، ضروری به نظر می­رسد.
هدف از این پژوهش، ارائه یک روش ترکیبی، با بهره گیری از رویکرد فازی و با بکارگیری روش­های جدید ارزیابی عملکرد، براساس معیارهای مالی سنتی حسابداری (AFP) و معیارهای مبتنی برارزش (VFP) می باشد.
[1] TOPSIS
[2] VIKOR

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سؤال ­های پژوهش:

  1. آیا معیارهای مبتنی بر ارزش نسبت به معیارهای سنتی حسابداری محتوای اطلاعاتی بیشتری دارند؟