شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

هدف اصلی این پژوهش عبارتست از مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا به گونه تجربی به مدیران، سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان نشان دهد که مدیریت جریان وجوه نقد تا چه میزانی بر میزان بدهی تاثیر می گذارد. هدف این مطالعه مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که بطور اخص اهداف به توضیح زیر می باشد:

  • بررس ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی.
  • مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی در شرکت هایی که دارای زیان و همچنین جریان وجوه نقد و درآمد پایین هستند.
  •  هدف کاربردی این پژوهش مطالعه ارتباط بین مدیریت جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. سهامداران، مدیران، سرمایه گذاران و سازمان بورس و اوراق بهادار مانند بهره وران این پژوهش هستند.
    1-4- اهمیت موضوع

    دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید