مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-5‌- روش های گزارشگری منابع انسانی
چهار روش برای انعکاس سرمایه گذاری ها در منابع انسانی در گزارش های مالی سالانه شرکت ها هست ، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها در منابع انسانی را می توان در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، گزارش دارایی های نامشهود، صورت های مالی حسابرسی نشده، یا به شکل پیوست صورت های مالی اساسی ارائه نمود. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتی درمورد مخارج مربوط به منابع انسانی می باشد که ممکن می باشد چشم گیر یا حتی به نسبت مهم تر از مخارجی باشد، که برای دارایی های عینی (مشهود ) انجام شده می باشد. به عنوان یک اقدام اولیه در مورد نحوه اقدام حسابداری دارایی های انسانی، گزارش هیات مدیره ممکن می باشد مخارجی را به عنوان سرمایه گذاری در دارایی های انسانی گزارش دهد. برای نمونه یک شرکت ممکن می باشد مخارج انجام شده برای آموزش کارکنان خود را جداگانه گزارش دهد. این گونه اطلاعات به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک می کند تا میزان توجه مدیریت به توسعه ی منابع انسانی را به عنوان عامل حیاتی برای تضمین سود دهی شرکت در بلند مدت ارزیابی کنند. به علاوه گزارش هیات مدیره بایستی شامل اطلاعاتی در مورد ترک خدمت کارکنان از لحاظ طریقه و هزینه ی آن نیز باشد. شرکت بایستی در مورد ترک خدمت مدیران کلیدی و متخصصان فنی خود نیز که ممکن می باشد به رقبای تجاری شرکت ملحق شوند یا رقیب جدیدی را به وجود آورند، گزارش دهد.این موضوع در صنایعی که با تکنولوژی پیش می طریقه و پژوهش و توسعه ی دانش فنی در آنها تأثیر بسیار مهمی دارد، غیر عادی نیست. دومین روش آن می باشد که اطلاعات در مورد سرمایه گذاری ها در دارایی های انسانی در گزارش دارایی های نامشهود ارایه گردد.
این روش توسط موسسه حسابرسی آراتور اندرسن پیشنهاد شده می باشد. این موسسه پیشنهاد می کند که مبالغ عمده ای که صرف دارایی های نامشهود مانند منابع انسانی، می گردد در صورت های مالی به گونه جداگانه گزارش گردد. به علاوه شرکت هایی که مخارج هنگفتی را در ارتباط با دارایی های نامشهود متحمل می شوند. به ویژه شرکت هایی با وابستگی شدید به تکنولوژی، شرکت های خدماتی که برای کارکنان خود سرمایه گذاری های کلان می کنند و همچنین شرکت هایی که از طریق ادغام و خرید سهام و پرداخت مبلغ هنگفت برای سرقفلی فعالیت های تجاری موجود، رشد می کنند، بایستی صورتی از دارایی های نامشهود خود را ارائه کنند. این گزارش بایستی اظهار گر مخارج انجام شده برای انواع دارایی های نامشهود در دوره ی جاری و همچنین در دوره های گذشته باشد(رحمانی ، 1383 ).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش

 • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
 • سوالات فرعی پژوهش
  2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟
  3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟


  دیدگاهتان را بنویسید