شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با در نظر داشتن اینکه هدف مدیریت مالی حداکثر کردن ثروت سهامداران می­باشد این سوال اساسی مطرح می­گردد که ثروت ذی­نفعان با گزارشگری مالی محافظه­کارانه حداکثر می­گردد یا        گزارش­گری متهورانه؟ صنایعی که با تهدیدات رقابتی رو به رو هستند به مقصود جلوگیری از افزایش رقابت محافظه کاری را در پیش می­گیرند و از این بابت ثروت سهامداران را بیشتر می­کنند اما عیب این حالت این می باشد که گزارش­گری مالی محافظه­کارانه انتظارات بازار سرمایه از اوراق بهادار شرکت را پایین نگه می­دارد و این کار باعث می­گردد ارزش بازار اوراق بهادار کمتر از ارزش ذاتی آنها باشد و این موضوع به نفع سرمایه­گذاران نخواهد بود.

بر اساس مدل­های نظری پیش­بینی ما به این شکل خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش می­یابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکت­ها سطح محافظه کاری را به مقصود افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.


پاسخ دهید