هم اکنون به دلیل عدم آموزش اخلاق حرفه ای در چارچوب حسابداری حرفه ای، تجارت جهانی با معضلات بسیاری مواجه شده می باشد. قلب، جعل و اغراق عمدی در حسابداری شرکت ها و دیگر رفتارهای سوء حرفه ای منجر به افزایش مؤسسات مالی در حال ورشکستگی شده می باشد. نمونه هایی همچون، فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون، وردکام، گلوبال کراسینگ در ایالات متحده آمریکا و … همگی اعتبار گزارش های مالی و پاسخگویی آنها را به شدت پایین آورده می باشد. مواردی همانند این تا حدی ممکن می باشد منجر به اثرات نامطلوب بر روی وضعیت اقتصادی کشورها گردد. همچنین، فعالیت های متقلبانه سبب شده می باشد تا اثرات مخربی بر سرمایه گذاری و بازارهای مالی وارد گردد، زیرا مردم چنین استدلال می کنند که این اعمال به دلیل رفتارهای غیر اخلاقی حسابداران و عدم درک صحیح آنها از اصول اخلاقی صورت گرفته می باشد و باعث بحران اخلاقی در حرفه حسابداری شده می باشد. لذا پژوهش و پژوهش در خصوص تأثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی، لازم و ضروری جلوه می نماید و می تواند رهنمود هایی را در جهت بهتر شدن شرایط فراهم کند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

1-4  اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی
مطالعه و مطالعه تاثیر اخلاق حرفه ای حسابداران در ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی

  • اهداف فرعی
  • 1-مطالعه ارتباط ارزش های فردی حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی
    2- مطالعه ارتباط الزامات قانونی در حوزه ی حسابداری و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی
    3- مطالعه ارتباط مسئولیت پذیری اجتماعی در حسابداران و ارتقاء سبک های جدید رهبری مالی


    پاسخ دهید