مطالعه تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و بازده سهام شرکت‌بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

ویژگی­های مالی

در این بخش به ویژگی­های مالی که با کیفیت سود مرتبط می­باشند، پرداخته می­گردد. این ویژگی­های مالی عبارتند از: اهرم مالی، نقدینگی و دسترسی داشتن به منابع تأمین مالی.
شرکتی که از نظر مالی در شرایط مطلوبی نباشد، قادر به تأمین منابع مالی برای رشد آتی خود نخواهد بود. بدهی بالا موجب می­گردد تا هزینه­های ثابت تأمین مالی زیاد گشته و به دلیل آنکه ریسک مربوط به ساختار سرمایه افزایش می­یابد، تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام معضلات عدیده­ای برای شرکت به وجود خواهد آورد. وضعیت نامناسب نقدینگی در جهت ایفای تعهدات نیز شرکت را با معضلات زیادی مواجه می­کند. ضعف مالی، شرکت را به ورطه سقوط و یا بدتر از آن به ورشکستگی  می­کشاند(همان منبع،ص33)2.
اهرم مالی شامل بهره گیری از بدهی­ها به مقصود افزایش بازده سهامداران عادی می باشد. وقتی اهرم مطلوب فراهم می­گردد که سود حاصل از دارایی­ها که با استقراض فراهم شده، بیشتر از هزینه­های بهره(سود)استقراض باشد. در بعضی از منابع نشان داده شده که درجه بالای اهرم مالی از کیفیت سود   می­کاهد، زیرا نشانگر هزینه تأمین مالی ثابت بوده که باعث نوسان سود می­گردد. در ارزیابی درجه اهرم شرکت، تحلیل­گران از میان معیارهای گوناگون، نسبت بدهی به ارزش ویژه شرکت را با متوسط صنعت مقایسه می­کنند. بعضی تحلیل­گران مالی عقیده دارند، شرکت­هایی که وضعیت نقدینگی ضعیفی دارند، کیفیت سودشان هم پائین می باشد. رشد شرکت مستلزم منابع مالی می باشد. پس، تحلیلگران مالی بایستی هر محدودیتی را که توان استقراضی شرکت را کاهش می­دهد مورد ارزیابی قرار داده و توان شرکت را در جلب منابع مالی با هزینه استقراض(بهره)معقول مورد مطالعه قرار دهند. شرکتی که دارایی­های بلند مدت خود را با بدهی­های کوتاه مدت تأمین مالی کرده باشد، ممکن می باشد در ایفای تعهدات خود با مشکلاتی روبرو گردد. ممکن می باشد تحلیل­گران مالی طریقه نسبت بدهی کوتاه مدت به بلند مدت و دارایی­های بلند مدت به بدهی­های کوتاه مدت را مطالعه نمایند(ظریف فرد، 1378،ص33)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

تحلیلگران مالی و شرکت­های سرمایه­گذاری که به عنوان عوامل اصلی بازار سرمایه محسوب         می شوند با در نظر گرفتن عامل رفتار مدیریت سود واحدهای انتفاعی باعث انتقال صحیح منابعشان شده و به دنبال آن افزایش رشد اقتصادی جامعه را به همراه خواهند آورد. هدف اصلی این پژوهش تعیین این موضوع می باشد که چه ارتباط­ای بین رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هست؟

1-4-1)اهداف خاص پژوهش

اهداف خاص این پژوهش به توضیح زیر می باشد:

  • مطالعه ارتباط بین حجم اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • مطالعه ارتباط بین اجزای غیر اختیاری اقلام تعهدی شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی.
  • 2-4-1)اهداف کاربردی پژوهش


    دیدگاهتان را بنویسید