شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

سرمایه رکن مهم پشتوانه مالی هر بانک می باشد که بانک را قادر می‌سازد هنگام رویارویی با معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی خود را داشته باشد. تأثیر مهمی در ثبات مالی بانک‌ها و انگیزه‌های ریسک‌پذیری آنها اعمال می کند. از آنجا که تضمین نگهداری وجوه منابع سرمایه‌یی معتبر موجب کاهش ریسک‌پذیری بانک‌ها می گردد لذا یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی بانک‌ها نسبت کفایت سرمایه می باشد.
این نسبت اولین بار در سال 1988 توسط کمیته بازل یه بانک‌های دنیا معرفی گردید. کمیته بازل آن سال مجموعه‌ای از شروط حداقل سرمایه را به بانک‌ها پیشنهاد نمود که بعدها به پیمان بازل معروف گردید(حسینی، 1385).
در شرایط خاص اقتصادی و در زمان مقررات و آیین نامه های خاص، در هر کشور شرایطی ایجاد می گردد که بانک‌ها بایستی کفایت سرمایه خود را افزایش دهند که در این شرایط افزایش نسبت سرمایه به دارایی آن می تواند باعث کاهش ریسک گردد. البته این ممکن می باشد بانک‌ها را به پذیرش ریسک بیشتر در پرتفولیوی داراییهایشان به وسیله افزایش پرداخت اعتبارات و تسهیلات و وام ها به امید حداکثر کردن بازده های مورد انتظار و افزایش درآمد بانک تحریک کند. پس احتمال ارتباط مثبت بین نسبت سرمایه به داراییها و سودآوری بانک می تواند وجود داشته باشد(باقری، 1385، ص9).
نسبت کفایت سرمایه: لزوم نگهداری مقدار مشخصی سرمایه موضوعی می باشد که اهمیت مورد توجه بانک‌ها می باشد. بانک‌ها واسطه وجوه هستند یعنی وجه نقد را از سپرده‌گذاران گرفته و اقدام به اعطای تسهیلات می‌نمایند در این فرایند ممکن می باشد بعضی از وام‌گیرندگان قادر با مایل به پرداخت وام نباشد در این صورت تنها مبلغی که بانک می‌تواند به آن تکیه کند سرمایه بانک وجود داشته باشد که ما این ارتباط را نسبت کفایت می‌نامیم.
یا به بیانی دیگر نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های توأم با ریسک آن نباید کمتر از 8 درصد نباشد یعنی به ازای هر 100 واحد دارایی ریسک‌پذیر با ضریب ریسک 8 درصد معادل 8% سرمایه مورد نیاز می باشد(سباح، بیک‌محمدی، 1378).
کفایت سرمایه مناسب، مبنای هر سیستم بانکب سالم می باشد. کارکرد اصلی این نسبت طرفداری بانک در برابر زیانهای غیرمنتظره و نیز طرفداری از سپرده‎گذاران و اعتباردهندگان می باشد. به دلیل حفاظتی که این نسبت در برابر زیانهای وارده ایجاد می کند نگهداری سرمایه کافی منبع اصلی اعتماد عمومی به بانک‌ها به گونه اخص و به سیستم بانکی به گونه اعم می باشد به گونه کلی نسبت کفایت سرمایه توانایی بانک در پاسخگویی به سپرده گذاران و سایر اشخاص ذینفع در بانک‌ها(خریداران اوراق مشارکت و …) را در بحرانهای مالی، اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد(رستمی، 1391، ص51 و 52).
در پژوهش حاضر مطالعه موردی بر مدیریت شعب بانک نمونه می‌باشد؛ که به دلیل مقصود نشدن سرمایه در صورتهای مالی مدیریت شعب از این عامل بهره گیری نشده می باشد. سرمایه در بانک‌ها به صورت کلی و نه در قالب استانها(مدیریت شعب) مقصود نمی گردد و فقط در صورتهای مالی که شامل کل کشور می‌باشد، در آن مقصود و ارائه می گردد
ب) تجهیز و تخصیص منابع:
بانک ها به عنوان یکی از واسط هها ی مالی کلیدی تأثیر مهمی در برقراری ارتباط میان دارندگان منابع پولی مازاد و گروه های نیازمند این منابع برای توسعه و پیش برد فعالیت های اقتصادی خود دارند. در واقع بانکها از یک سو منابع مازاد در دست مردم در سمت عرضه بازار پول را جمع آوری و سپس آن ها را میان بخش های مختلف نیازمند منابع تخصیص می دهد حقیقت تسهیلات پرداختی می باشد. برای کسب این درآمد (از طریق پرداخت تسهیلات) نیاز اصلی دسترسی و در اختیار داشتن منابع پولی مناسب می باشد. با در نظر داشتن مشخص بودن حجم منابع در بازار پول اقتصاد دستیابی به سهم بیشتر از این منابع فضای رقابتی میان بانک های کشور ایجاد کرده می باشد. بانک ها می کوشند از طریق ارتقای خدمات و محصولات خود ، زیباسازی شعب، افزایش کانال های ارتباطی با مشتریان و ارتقای توان نیروی انسانی خود سهم بیشتری از این منابع را به دست آورند . اهمیت تجهیز منابع در فضای رقابتی میان بانک ها به نحوی می باشد که یکی از دغدغه ها و ابعاد کلیدی مدیریت نظام بانکی تبدیل شده می باشد. مدیران بانکی از سطح رؤسای شعبه، مدیران مناطق یا استان ها و حتی مدیران عامل بانک ها همواره نیاز دارند تا به دقت آخرین وضعیت ترکیب منابع در اختیار ، تغییرات در آن ها و مطالعه روندها و چرایی نوسانات را دنبال کرده و به آخرین اطلاعات در این زمینه دسترسی داشته باشند(فدایی‌نژاد و دیگران، 1390، ص5 و 6).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید