انتخاب نسبت های مالی برای پیش بینی بحران کسب و کارمطالعه موردی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

قسمتی از متن پایان نامه :

مدت زمان تاخیر در اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی به عنوان  تابعی از نوع اظهارنظرحسابرسی ارائه شده در نظر گرفته می گردد. براین اساس عنوان می گردد ؛ شرکتهایی که اظهار نظر حسابرسی ارائه شده در مورد صورتهای مالی آنها به شکل مقبول می باشد، احتمالا زودتر از شرکتهایی که اظهار نظر غیرمقبول دریافت می کنند، عملیات حسابرسی خود را اجرا و تکمیل می کنند. به بیانی دیگر ، متوسط تاخیر در اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی برای شرکتهایی که اظهار نظر مقبول دریافت می کنند، کمتر از شرکتهایی می باشد که اظهار نظر غیر مقبول دریافت می کنند.  اظهارنظرهای غیرمقبول  به عنوان یک خبر بد در نظر گرفته شده و باعث کندی در انتشارصورتهای مالی سالانه حسابرسی شده  شرکت می گردد. علاوه بر آن ،اختلاف نظرهای موجود بین حسابرس وشرکت در خصوص بندهای شرط گزارش حسابرسی مطرح شده ،موجب افزایش مدت زمان تاخیر در اجرا وتکمیل عملیات حسابرسی شرکت می گردد (لیوینتس و همکاران[1]، 2005).
2ـ8ـ حسابرسی در گزارشگری مالی به هنگام:
رویکرد سنتی حسابرسی که بر انتخاب نمونه ای از مبادلات و انجام آزمون ها ی مفصل بر روی آن ها، و بر مانده حسابهای انتخاب شده تمرکز می کند، می تواند برای مدل گزارشگری دوره ای مؤثر باشد. اما در مدل گزارش گری مالی مستمر، انجام آزمون ها بر روی مبادلات و مانده ها به صورت روزانه، با بهره گیری از رویکرد سنتی حسابرسی امکان پذیر نیست. این نشان می دهد که تغییراتی بایستی انجام گیرد. در فرآیند حسابرسی جدید، دو تغییر اساسی اتفاق افتاده می باشد، اول – حرکت به سمت ارزیابی فرآیندها و رویه های تجاری شرکت، و دوم ـ تأکید بر کنترل ها ی داخلی[2]  ( کنترل سیستم ها ) بیشتر از قابلیت اتکاء سیستم های اطلاعاتی(اعتمادی و همکاران، 1385). واقعیت این می باشد که به گونه مسلم، محدودیت هایی در ارتباط با مطالعه فرآیندهای تجاری و کنترل سیستم ها هست. به علت های متعدد، مطالعه و حسابرسی مبادلات، به مقصود پی بردن به قابلیت اعتماد اطلاعات تهیه شده به وسیله سیستم، ضروری می باشد . اما این نوع مطالعه و حسابرسی نمی تواند به طریق سال های گذشته انجام گردد و باز هم به تحول محیط نیاز می باشد که این منجر به حسابرسی به هنگام می گردد. فنون حسابرسی ناشی از عوامل هوشمند، به صورت نرم افزار یا روی نرم افزار، بخش دیگری از نیاز اصلی می باشد. این عوامل بایستی قادر به کنترل مبادلات باشند وبتوانند مبادلات نامعمول و مشکوک را خارج سازند. به علاوه، نمونه های تصادفی مبادلات را بایستی فوری انتخاب کند. سرانجام، وقتی که مبادلات انتخاب شدند، عوامل هوشمند بایستی به گونه ایده آل قادر به انجام آزمون حسابرسی بر روی آن ها باشند. واضح می باشد که همه اینها تا حدی پیچیده هستند و این مشکلی می باشد که محققان بایستی بر آن غالب آیند(تودور[3]،2008). بحث دیگری که در گزارشگری مالی به هنگام بسیار مهم می باشد و به حسابرسی نیز مرتبط می گردد، امنیت و اطمینان از قبیل : قابلیت اعتماد سیستم ها ی اطلاعاتی، قابلیت اعتماد پایگاه اطلاعاتی عمومی، امنیت وب سایت برای انجام تجارت، و دیگر حوزه های تجارت الکترونیک می باشد. اگر چه امنیت وب سایت به صورت نسبتا خوبی ایجاد شده اما به نسبت آن چیز که که انجمن حسابداران رسمی آمریکا(AICPA) و انجمن حسابداران خبره کانادا(CICA) امیدوار بوده اند، موفقیت نداشته می باشد (تربان و همکاران[4]، 2006) .
[1] . Leventis
[2] . internal controls
[3] . Tudor
[4] . Turban & et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

ـ مطالعه درجه دقت الگوی استخراجی در پیش بینی بحران کسب وکار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار


دیدگاهتان را بنویسید