قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

یک جامعه آماری عبارت می باشد از مجموعه‌ای از افراد یا واحد‌ها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد مطالعه یک جامعه آماری می باشد که پژوهشگر مایل می باشد درمورد صفت یا صفت‌های متغیر واحد‌‌های آن به مطالعه بپردازد. تعریف جامعه آماری بایستی جامع و مانع باشد. به‌عبارت‌دیگر، این تعریف بایستی چنان اظهار گردد که ازنقطه‌نظر زمانی و مکانی، همه واحد‌های مورد مطالعه را در برگیرد و درعین‌حال، از شمول واحد‌هایی که نباید به مطالعه آن‌ها پرداخته گردد، جلوگیری به اقدام آید (سرمد و همکاران، 1379: 177).
جامعه‌ آماری این پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌ شده‌ در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
 

3-6-2- نمونه­‌ آماری

در این پژوهش برای تعیین نمونه آماری از روش غربال (حذف سامانمند) بهره گیری شده می باشد؛ یعنی، آغاز لیستی از کلیه شرکت‌های بورسی تهیه می گردد و سپس شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر در پژوهش حاضر نباشند، حذف می شوند و بقیه شرکت‌هایی که دارای شرایط موردنظر باشند، به‌عنوان نمونه انتخاب می شوند.
بدین ترتیب که از میان کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (اعضای جامعه آماری)، شرکت‌هایی که واجد شرایط ذیل باشند، انتخاب شده‌‌اند.

 • پایان سال مالی شرکت‌ها 29 اسفند باشد و طی دوره زمانی موردنظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداده باشند.
 • داده‌های موردنظر برای آن‌ها در دسترس باشد.
 • شرکت‌های انتخاب‌شده غیر از بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی نباشند.
 • طی دوره مورد مطالعه در بورس به‌گونه فعال شرکت داشته باشند.
 • بر اساس این شرایط، از بین شرکت‌های مربوط به جامعه آماری، تعداد 92 شرکت که واجد شرایط فوق بوده‌اند از میان صنایع مختلف به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. لیست کامل شرکت‌های منتخب به عنوان نمونه در پیوست شماره یک درج شده می باشد.
   

   

  3-7- روش جمع­آوری داده‌ها

  گردآوری اطلاعات موردنیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، بایستی به‌گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله‌ی گردآوری اطلاعات، آغاز فرایندی می باشد که طی آن پژوهشگر یافته‌های میدانی و کتابخانه‌ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده‌سازی آن‌ها از طریق طبقه‌بندی و سپس تجزیه و تحلیل می‌پردازد و فرضیه‌های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آن‌ها می‌یابد (حافظ‌نیا، 1391: 190).
  برای جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای بهره گیری می گردد. در بخش کتابخانه‌ای، مبانی نظری پژوهش از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری می گردد و داده‌های پژوهش از طریق جمع‌آوری داده‌های شرکت‌های نمونه با مراجعه به صورت‌های مالی، یادداشت‌های توضیحی و با بهره گیری از نرم‌افزارهای ره‌آورد جدید و تدبیر‌پرداز صورت گرفته می باشد.
   

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • تبیین دیدگاه مدیران و سرمایه‌گذاران نسبت به اطمینان بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران
 • مطالعه تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت در ارتباط با دیگر عوامل تأثیرگذار بر سیاست تقسیم سود
 • تأثیر اطمینان بیش‌ از حد مدیریت بر ارتباط بین سیاست تقسیم سود و فرصت‌های رشد شرکت
 • واکنش قیمت سهام به اعلان خبر افزایش سود سهام به‌وسیله مدیریت دارای اطمینان بیش‌ از حد
 • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

  دیدگاهتان را بنویسید