قسمتی از متن پایان نامه :

– نوسان بازدهی

یکی از معیارهای اساسی برای تصمیم گیری در بورس، بازده سهام می باشد، بازده سهام خود به تنهایی دارای محتوای اطلاعاتی می باشد و بیشتر سرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها از آن بهره گیری می نمایند، بازده در فرآیند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی می باشد که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی لازم می باشد. بازده معمولاً از دو بخش تشکیل میشود، سود نقدی و سود (زیان) سرمایه ای که ناشی از افزایش (کاهش) قیمت دارایی می باشد. این سود (زیان) سرمایه ناشی از اختلاف بین قیمت خرید و قیمت فروش، زمانی می باشد که دارنده اوراق، قصد فروش آنها را دارد(لنگرلوئی و همکاران، 1389).
نوسان پذیری بازده سهام، یکی از موضوع های بحث برانگیز مالی می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازار های نوظهور قرارگرفته می باشد(للیداکیس[1] ، 2004). دلیل این گرایش به ارتباط بین نوسان پذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد برمی گردد. از طرف دیگر، فایده مندی مطالعه نوسان پذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت می باشد که آنها نوسان پذیری بازده سهام را به عنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خطی مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار به عنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام بهره گیری نمایند (زافار و همکاران[2]، 2008).از این رو، مطالعه و مطالعه عوامل مؤثر بر نوسان پذیری بازده سهام می تواند در اتخاذ بسیاری از تصمیات بازار سرمایه مفید و راه گشا بوده، نتیجه آن برای فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکت ها، ناظران سیستم های اقتصادی و سرمایه گذاران عادی قابل بهره گیری باشد(فخاری و طاهری،1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

 

 

1.Leledakis
2.Zafar et al.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 


پاسخ دهید