عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

بانک‌ها با افتتاح حسابهای مختلف و قبول پس اندازها، سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، ضمن نگهداری وجوهات بعنوان یک خدمت برای مشتریان خود، با بهره گیری از نیروی کار فیزیکی، اقدام به پرداخت تسهیلات، سرمایه‌گذاری مستقیم و سایر خدمات بانکی می‌نمایند. از مهمترین وظایف بانک‌ها تامین نقدینگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای سرمایه گذاری در زمینه‌های مختلف و خریدهای مصرفی آنها می باشد(شادکام، 1387، ص94)
کشور اصولاً سپرده ها خود به دو دسته‌ی اصلی سپرده‌های دولتی و سپرده های مردمی تقسیم بندی می شوند. آن چیز که که به عنوان منابع برای بانک ها اهمیت ویژه ای دارد، سپرده های مردمی هستند که بیش از نود درصد رسوب منابع بان ک ها را به صورت عمومی به خود اختصاص می دهد. سپرده های دولتی عموماً شامل سپرده های جاری دولتی و سپرده های قرض الحسنه دولتی می باشد(فدایی‌نژاد و دیگران، 1390، ص11).
سپرده گذاری مردم نزد بانک ها دارای دو جنبه بااهمیت می باشد:

 • پولی‌هایی که مردم به بانک ها می سپارند، قدرت وام دهی بانک ها را افزایش داده و لذا بانک ها می توانند از محل پس اندازهای جمع شده وام های جدید بیشتری در جهت امور اقتصادی تامین کنند.
 • اهمیت افزایش سپرده های مردم نزد بانک ها در این می باشد که وقتی مردم ترجیح دهند پول خود را نزد بانک‌ها نگهداری نمایند و کمتر برای خرج آن اقدام کنند، از حجم پول در گردش کاسته شده که این امر باعث کاهش نرخ تورم و در نتیجه افزایش قدرت خرید مردم می گردد.
 • ج) نقدینگی:
  مدیریت نقدینگی یکی از بزرگ ترین چالش هایی می باشد که س یستم بان ک داری با آن روبرو می باشد. دلیل اصلی این چالش این می باشد که بیشتر منابع بانک ها از محل سپرده های کوتاه مدت تامین مالی می گردد . به علاوه تسهیلات اعطایی بانک ها صرف سرمایه گذاری در دارایی هایی می گردد که درجه نقد شوندگی نسبتاً پایینی دارند. وظیفه اصلی بانک ایجاد توازن بین تعهدات کوتاه مدت مالی و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت می باشد. نگهداری مقادیر ناکافی نقدینگی بانک را با خطر عدم توانایی در ایفای تعهدات و در نتیجه ورشکستگی قرار می دهد. نگهداری مقادیر فراوان نقدینگی ، نوع خاصی از تخصیص ناکارآمد منابع می باشد که باعث کاهش نرخ سو ددهی بانک به سپرده های مردم و در نتیجه از دست دادن بازار می گردد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  مدیریت نقدینگی به معنی توانایی بانک برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان می باشد. مدیریت نقدینگی در سطوح مختلفی انجام می شود . مدیریت نقدینگی نیازمند شناسائی خطرات در معرض آن و تغییرات ناشی از متغیرهای محیطی می باشد .ریسک نقدینگی بعنوان شاخصی جهت کنترل و مدیریت نقدینگی در دست مدیران قرار می گیرد(رستمیان، بابائی، 1388، ص3).
  برای داشتن مدیریت مستمر نقدینگی بایستی به دو مورد تاکید گردد(شمس‌کار، فریدونی، 1384، ص7 و 15):
  الف- گسترش یک ساختار مدیریت ریسک نقدینگی: مدیریت مناسب ریسک نقدینگی ، همراه با مدیریت انواع دیگر ریسک، برای بانک مستلزم تعیین یک راهکار می باشد تا نسبت به نظارت موثر هیات مدیره و مدیران ارشد و نیز انجام عملیات اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی تحت یک فرآیند صحیح اطمینان حاصل کند. پیچیدگی فرآیند مدیریت نقدینگی بایستی برای کلیه سطوح ریسک هایی که به بانک تحمیل می گردد، مناسب باشد.
  ب- اندازه گیری و مراقبت خالص منابع نقد مورد نیاز: وجود یک فرآیند موثر اندازه گیری و مراقبت، برای مدیریت ریسک نقدینگی الز امی می باشد. در یک سطح خیلی ابتدایی ، برای مشخص کردن توان بالقوه بانک در برابر هر گونه کسری پیش رو، اندازه گیری نقدینگی، با ارزیابی کلیه جریانات ورودی نقد پیش روی جریانات خروجی آن انجام می گردد. این موارد نیازهای نقد برای تعهدات زیر خط را نیز شامل می گردد. تکنیکهایی برای اندازه گیری ریسک نقدینگی بهره گیری می گردد که گستره آن از محاسبات ساده شبیه سازی ایستا ، براساس دارایی های جاری بانک تا تکنیکهای مدل سازی بسیار پیچیده می باشد . از آنجا که تمام بانک ها تحت تاثیر فضای ناشی از تغییرات اقتصادی و شرایط بازار قرار دارند، مراقبت و کنترل شرایط اقتصادی و روندهای بازار برای مدیریت ریسک نقدینگی بسیار مهم می باشد.
  د) مدیریت ریسک:
  ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده می باشد که قابلیت محاسبه را داشته باشد. اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه نمود، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان می باشد؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌ را مدیریت و کنترل نمود. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می گردد که اولی به‌معنی خطر و دومی به مفهوم فرصت می باشد(راعی، سعیدی، 1387، ص46).
  ریسک عبارت می باشد از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده مقصود از احتمال این می باشد که اطمینانی به تغییرات نیست . در صورتی که اطمینان کافی نسبت به تغییرات وجود داشت، تغییرات مطمئن در چارچوب منافع و مزایای پیش بینی شده پوشش پیدا می نمود در حالی که عدم امکان پیش بینی ناشی از احتمالی بودن تغییرات، آن را به ریسک حاکم بر منافع و مزایا تغییر داده می باشد(اداره مدیریت ریسک بانک سینا، 1388، ص2).
  مدیریت ریسک فرایندی می باشد که هدف آن کاهش امکان آثار زیان آور یک فعالیت از طریق اقدام آگاهانه برای پیش بینی حوادث ناخواسته و برنامه ریزی برای اجتناب از آنها می باشد .

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 • پاسخ دهید