قسمتی از متن پایان نامه :

سود(زیان) انباشته یک مفهوم تاریخی می باشد که نشان دهنده تجمع سود (زیان)پس از کسر سود تقسیم شده از بدو تأسیس شرکت های سهامی تا زمان گزارشگری مالی سال جاری می باشد. سیاست تقسیم سود یکی از بحث برانگیز ترین مباحث مالی می باشد. الگوهای نظری متضاد که گاها فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند، به دنبال  توضیح سیاست های تقسیم سود شرکت می باشند ( فرانک فیوتر1، 2002)
به عبارت دیگراصطلاح سود انباشته به سود خالص تقسیم نشده موسسه اطلاق می گردد که این سود از محل سود جاری یا سالهای قبل به شکل سود سهام بین سهامداران توزیع نشده می باشد، در توزیع این سود محدودیتی وجود ندارد. این نکته را بایستی به یاد داشته باشیم که حساب سود و زیان انباشته بیانگر وجوه نقد در شرکت نیست.
 

2-7-2  عوامل موثر بردرصد تقسیم سود سهام                                                               
2-7-2-1  سود انباشته به عنوان یکی از منابع تامین مالی                                                           
سود خالص ممکن می باشد به عنوان منبع تامین مالی سرمایه گذاری بلندمدت مورد بهره گیری قرارگیرد. در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم میشود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تامین مالی بهره گیری کنند که در این راستا بایستی موارد زیرمورد توجه قرار گیرد.
– هزینه سرمایه سود انباشته از هزینه سرمایه سهام ممتاز و بدهی بیشتر می باشد.

– با در نظر داشتن اینکه سهام عادی و سود انباشته هر دو زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام هستند تامین مالی از طریق سود انباشته نسبت به سهام عادی دارای دو مزیت می باشد:
الف) تامین مالی از طریق سهام عادی دارای هزینه انتشار می باشد اما تامین مالی از طریق سود انباشته    بدون هزینه می باشد.
ب) تامین مالی از طریق سود انباشته معضلات مربوط به مالکیت و کنترل شرکت را ندارد.
 

 

 

 

2-7-2-2  حفظ ساختار سرمایه  
حفظ ساختار سرمایه یعنی در تقسیم سود روشی اعمال گردد تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم در این مورد دو موضوع را مورد توجه قرار می دهیم:
1-انعطاف پذیری در تامین مالی: انعطاف پذیری یعنی اینکه شرکت ها تا حد معینی می توانند از طریق بدهی تامین مالی کنند اگر شرکت ها بیش از اندازه از طریق بدهی تامین مالی کنند نسبت بدهی افزایش پیدا کرده و ریسک مالی شرکت افزایش می یابد.
2سیاست تقسیم سود باقیمانده: در این روش آغاز نیازهای تامین مالی مشخص می گردد سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تامین کنیم و الباقی  سود بین سهامداران تقسیم می گردد.
 

2-7-2-3  نیاز سهامداران
یکی از عوامل موثر در تقسیم سودنیاز سهامداران می باشد  بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارندکه عبارتند از:                                                              
1- سود سرمایه: سهامداران انتظار دارند که ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد برای مثال اگر سهمی 40 دلار خریداری شده می باشد و 60 دلار بفروش برسد سود سرمایه حاصل از این خرید و فروش 20دلار خواهد بود.
2- سود سهام: سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.
با وجود آنکه سرمایه گذاران نیازهای خود را از دو طریق (سود سرمایه و سود سهام) رفع می کنند به سه دلیل زیر دریافت سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می دهند:
الف) کاهش عدم اطمینان

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ب) قدرت مالی شرکت
ج) نیاز به درآمد جاری
1 Frankfuter

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
2) اثر استقراض را بر قیمت سهام مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
3) اثر سود انباشته (اندوخته) را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.
4) اثر استقراض را بر بازده سهام مورد مطالعه قرار دهد.


دیدگاهتان را بنویسید