عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

امروزه بانک‌ها یکی از نهادهای مهم و اساسی سیستم مالی هر اقتصاد به شمار می‌طریقه و به عنوان واسطه ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، تأثیر تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی اعمال می‌نمایند. بانک‌ها و مؤسسه‌های مالی و اعتباری، با سازماندهی و هدایت دریافت‌ها و پرداخت‌ها، امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده و موجب گسترش بازارها و رشد و شکوفایی اقتصاد می‌گردند. از طرف دیگر، با تجهیز پس‌اندازهای ریز و درشت و هدایت آنها به سمت بنگاه‌های تولیدی و تجاری، اولاً: سرمایه‌های راکد و احیاناً مخرب اقتصادی را تبدیل به عوامل مولد می‌کنند، ثانیاً: دیگر عوامل تولید را که به دلیل نبود سرمایه، بیکارند و یا با بهره‌وری پایینی کار می‌کنند، به سمت اشتغال کامل با بهره‌وری بالا سوق می‌دهند. چنانچه جذب، تخصیص و به جریان انداختن این منابع به صورت کارا صورت گیرد، خواهد توانست بستر لازم برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را فراهم کند(رستگار، 1390، ص64).
نتایج حاصل از پژوهش باتوجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمون‌های آماری در فصل چهارم به صورت کامل توضیح داده گردید و در فصل حاضر با مروری مختصر به یافته‌های به دست آمده از فصل چهارم به پیشنهادهای کاربردی جهت تقویت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه پرداخته می گردد. همچنین در این فصل از محدودیت‌هایی که در مسیر پژوهشی وجود داشت و تحقیقاتی که در آینده می‌توان به آنها پرداخت، تصریح‌ خواهد گردید.
 

5-2 اختصار موضوع پژوهش

در فصل اول توضیحاتی در ارتباط با کلیات پژوهش صورت گرفت و سپس در فصل دوم با ادبیاتی از پژوهش و تحقیقات گذشته در این زمینه مورد مطالعه قرار گرفت. سپس به روشهای پژوهش و مطالعه جامعه مورد مطالعه تصریح‌ای صورت گرفت در ادامه در فصل چهارم روشهای آماری بر روی نمونه مورد نظر انجام گرفت و در نهایت در این فصل کلیاتی از پژوهش و راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهد گردید. در این بخش کوشش شده موضوع پژوهش باز گردد تا بتوان درک مناسب و دقیقتری از موضوع مورد پژوهش در ذهن مخاطب ایجاد نماید.
سودآوری برای همه واحدهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد؛ شناسایی عوامل تاثیرگذار بر سودآوری می‌تواند مدیریت و مدیران مالی را در شناخت بهتر از واحد اقتصادی یاری نماید.
عوامل سودآوری بانک‌ها به دو عامل تحت کنترل مدیریت(داخلی) و خارج از کنترل مدیریت(خارجی) تقسیم بندی می گردد. در این پژوهش به دلیل اهمیت شناخت مدیران از سازمانی که در آن فعالیت دارند و همچنین شناسایی عوامل سودآوری سازمان به عواملی که با تصمیمات و سیاست‌های مدیران در ارتیاط هستند، عوامل تحت کنترل مدیریت را مطالعه شده می باشد بعبارت دیگر به دلیل قابلیت اعمال تصمیمات مختلف بر این عوامل، این دسته از عوامل را مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
عوامل زیادی می‌توانند بعنوان عوامل تحت کنترل مدیریت تلقی گردند اعم از عوامل مالی و غیر مالی؛ در این پژوهش به عوامل مالی پرداخته شده می باشد البته خاطر نشان می گردد که عوامل مالی خود نشأت گرفته از مواردی بسیار زیادی می باشند که کوشش شده می باشد به اهم عواملی که بر عملکرد مالی تاکید دارد (با در نظر داشتن تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی که به نتجه اثر گذاری منجر شده می باشد)، تصریح شده می باشد.

همچنین این پژوهش برای مورد مطالعه قرار دادن اطلاعات و شاخص‌ها، یکی از بانکهای تجاری کشور را مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار داده می باشد که معمولا بانک‌ها برای اعمال مدیریت قوی‌تر بر شعب خود در هر استان مدیریت شعب(سرپرستی) قرار داده‌اند که در این پژوهش مدیریت شعب این بانک مد نظر قرار گرفته می باشد.
با در نظر داشتن توضیحات مطرح شده موضوع این پژوهش « عوامل مؤثر تحت کنترل مدیریت بر سودآوری عملکرد مالی مدیریت شعب بانک نمونه » می باشد که هدف اصلی در این پژوهش شناسایی بعضی از عوامل مالی موثر یر سودآوری می باشد تا بتواند کمکی بر شناخت بهتر مدیریت و مدیران ارشد از بانک مذکور داشته باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

  • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
  • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
  • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه
  • دسته بندی : دسته‌بندی نشده

    پاسخ دهید