قسمتی از متن پایان نامه :

5-2- مفهوم سود در سطح اقدام( نحوه بهره گیری از آن توسط بهره گیری کنندگان):

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مفاهیم سود در سطح اقدام به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،  واکنش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده،  تصمیمات مدیریت درمورد مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط می باشد. بدین ترتیب از سود به عنوان وسیله ای جهت پیش بینی بهره گیری می گردد. در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده می باشد که سرمایه گذارن،  اعتباردهندگان و سایر بهره گیری کنندگان علاقمندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی مورد ارزیابی قرار دهند،  اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری،  پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی ریسک سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد بهره گیری قرار می دهند. پس فرض بر این می باشد که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد،  شامل توزیع وجه نقد در بین سهامداران،  هست. تحقیقاتی در این زمینه انجام شده می باشد که نشان می دهد سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های تاریخی،  در مقایسه با سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های جاری،  به مقصود پیش بینی ارزش های آتی مناسب تر می باشد. ضمنا سود های محاسبه شده به دو روش بالا،  نسبت به سودهای محاسبه شده بر مبنای ارقام تعدیل شده به واسطه تغییر سطح قیمت ها مرجح می باشد.
حال برآنیم اهمیت سود را با در نظر داشتن موارد فوق مورد مطالعه قرار دهیم و برای این سوال که اهمیت سود تا چه اندازه می باشد پاسخی جامع پیدا کنیم.پاسخ این سوال که به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتی را که در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار می باشند در نظر بگیریم  سودها تنها قسمت کمی از این منابع را تشکیل می دهند. با وجود این،  سودها نیز حداقل به‌اندازه‌ی سایر منابع اطلاعاتی تأثیر دارند،  به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعی اعلام سود که بطور متوالی صورت می‌گیرد،  در نظر بگیریم. به علاوه،  سایر داده‌ها ممکن می باشد که منابع اطلاعاتی درمورد سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند،  طبیعی می باشد که سرمایه‌گذاران کوشش کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش‌بینی سود مؤثرند،  به دست آورند.
بایستی یادآوری گردد که شواهد تجربی نشان نداده‌اند که قیمت‌ها مستقیماً به سودها واکنش نشان می‌دهند. برای مثال سایر داده‌ها اغلب با اعلام سود همراه می‌باشند. تغییرات سود ممکن می باشد همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند زیرا آنها با سایر داده‌ها که قیمت‌ها نسبت به آنها واکنش نشان می‌دهند،  همبستگی دارند. لذا بایستی گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سئوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید