امکان سنجی پیاده سازی ارزیابی متوازن در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان 

قسمتی از متن پایان نامه :

ـ منظر مشتری: عوامل موفقیت را نشان می دهد، که این عوامل ناشی از دو عامل جایگاه بازار و رضایت مشتری هستند.
ـ منظر فرایندهای عملیاتی داخلی: بوسیله تاثیر فرایندهای سازمانی اندازه گیری می گردد.
ـ منظر یادگیری و رشد: توانایی انجام تغییرات و توسعه بیشتر شرکت را، نشان می دهد.
هر منظر از یکسری اصول کلی معیارها و اهداف تشکیل می گردد، که هر شرکت بطور جداگانه آن را انتخاب می کند.این چهار ناحیه اصلی معمولاً کافی به نظر می رسد ، به شرط آنکه برای هر سازمان بطور دقیق تعریف شده باشد. هنگامی که در اقدام ضرورتی پدید آید، تعداد منظرها می تواند افزایش یابد، یا یک منظر جایگزین منظر دیگر گردد. انتخاب و تعریف این نواحی، بستگی به وضعیت علامت تجاری و جایگاه خاصی دارد، که آن سازمان در آن مشغول به فعالیت می باشد.
با در نظر داشتن نتایج یک نظر سنجی که اخیراً انجام شده، شرکت هایی که برای اولین بار ارزیابی متوازن را به کار برده اند، ادعا می کنند، که دلیل بهره گیری آنها از ارزیابی متوازن بکارگیری ترکیبی از معیارهای مالی و غیر مالی بوده می باشد(Kaplan and Norton,2001:p.29). کپلن و نورتون عنوان می کنند، که مفهوم ارزیابی متوازن چیزی فراتر از این دیدگاه محدود می باشد. آن ها در کتاب اخیر خود به نام سازمان استراتژی محور[1](2001)، چارچوبی را برای پیاده سازی استراتژی توسط ارزیابی متوازن گسترش داده اند.
ارزیابی عملکرد، که در شروع کار توسط کپلن و نورتون به عنوان یک ابزار ارزیابی معرفی شده بود، اکنون به ابزاری برای پیاده سازی استراتژی از طریق ایجاد همترازی و تمرکز تبدیل شده می باشد. این دیدگاه از ارزیابی متوازن بسیار پیچیده و دارای جزئیات می باشد و همچنین تعهد و کوشش گسترده ای را از سوی پیاده کننده می طلبد(Fernandes,2006:p.624).

 • ویژگی های عمده ارزیابی متوازن
 • ارزیابی متوازن چارچوبی می باشد، که توسط کپلن و نورتون(1992) طراحی شده و همانطور که از اسم آن پیداست، تکنیکی می باشد، که چالش های متوازن کردن منظر های چندگانه، که در اجرای استراتژی مورد نیاز می باشد را، حل می کند. ویژگی های ارزیابی متوازن عبارتند از(Nair,2004:p.14):
  1- ارزیابی متوازن ابزاری می باشد، برای اجرای استراتژی.
  2- ارزیابی متوازن به عنوان یک زبان مشترک در تمام سطوح سازمان، مورد بهره گیری قرار می گیرد.
  3-ارزیابی متوازن به عنوان مجموعه اصول مشترک برای اداره عملیات روزانه و چارچوبی برای استراتژی شرکت بکار می رود.
  4- ارزیابی متوازن برای شناسایی و اداره کردن اهداف طراحی شده می باشد.
  5-ارزیابی متوازن، توازن نسبی بین عوامل متقابل در استراتژی ایجاد می کند:
  5-1- توازن بین عملیات داخلی و خارجی شرکت.
  5-2- توازن بین شاخص ها و معیارهای پیشرو و کُندرو.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  5-3- توازن بین اهداف مالی و غیر مالی.
  5-4- توازن بین اهداف بخش های مختلف شرکت و اهداف کلی شرکت.
  5-5- توازن بین اولویتهای مالی و عملیاتی.
  6- ارزیابی متوازن، اهداف استراتژیک را با اهداف، اهداف خاص و مقیاس ها هماهنک می کند.
  7- ارزیابی متوازن در تمام سطوح سازمان جریان می یابد.

  2-6-1- توازن بین عوامل داخلی و خارجی
  افزایش توانمندیهای شرکت برای آینده، افزون بر اینکه باعث موفقیت در زمان کنونی می گردد، در واقع عکس العملی می باشد، که شرکت در برابر نیاز به توازن نشان می دهد. شرکت هایی که اهمیت توازن را درک کرده اند، از عوامل داخلی و خارجی برای ارزیابی استراتژی بهره گیری می کنند. در بیشتر مواقع شرکت‌ها تنها جنبه های داخلی(جنبه های عملیاتی تولید محصول تا ارائه به بازار) را مورد توجه قرار می دهند و به چالش های فروش و بازاریابی یا شرایط بازار توجهی نمی کنند. در بسیاری از مواقع این علامت مشخصه بیماری را « تولید مشتری خود را به وجود می آورد»[2] می نامند (Ibid,p.15).
  [1] – Strategy – Focused Organization
  [2] – Build it and they will come

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


دیدگاهتان را بنویسید