قسمتی از متن پایان نامه :

مدلهای اقتصادی ارزیابی عملکرد

همانطور که در بخش مربوط به مدل های حسابداری ارزیابی عملکرد نیز اظهار گردید علیرغم کاربردهای مختلف سود حسابداری، بعضی معتقد بودند که سود حسابداری معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد شرکت نیست؛ برای مثال، با بهره گیری از هر یک از روشهای مختلف ارزیابی، اندازه‌گیری و شناسایی موجودی کالا، مخارج پژوهش و توسعه و استهلاک داراییهای ثابت، مبلغ سود نیز متفاوت خواهد بود در حالیکه این تفاوت به دلیل نحوه عملکرد نیست؛ بلکه به دلیل بهره گیری از روشهای مختلف حسابداری می باشد. معرفی معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد، نتیجه کوشش پژوهشگران برای رفع نارساییهای مد لهای مبتنی بر اعداد حسابداری می باشد. در مدل های اقتصادی، ارزش شرکت، تابعی از قدرت سودآوری، اولویتهای موجود، سرمایه گذاریهای بالقوه و ما به التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه شرکت می باشد. در بین مفاهیم متعدد، معیارهای اندازه‌گیری سود باقیمانده که در سالهای اخیر مطرح شده می باشد، بهره گیری از ارزشهای دفتری و ارزشهای بازار در تعیین هزینه سرمایه تفاوت چشمگیری بین نتایج حاصل از آنها را موجب شده می باشد. اندازه‌گیری های مختلف در مدلهای ارزیابی عملکرد، منجر به معیارهای متفاوتی شده که در ادامه به تشریح هر یک از آنها پرداخته می گردد(مهدوی، حسینی، 1387،ص7).
الف) ارزش افزوده‌ی اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی، بعنوان مهمترین معیار ارزیابی عملکرد توسط « استرن استیوارت » در سال 1991 معرفی گردید. این معیار ارزیابی عملکرد به این مقصود ارائه و بسط داده شده می باشد که معیاری مربوط تر و کارآمدتر از معیارهای ارزیابی عملکرد سنتی مانند سود حسابداری، برای منطبقکردن اهداف مدیران و سهامداران و سایر ذینفعان ایجاد کند. ارزش افزوده اقتصادی برابر سود پس از کسر تمام هزینه ها مانند هزینه سرمایه می باشد.
از آنجایی که سرمایه گذاران در قبال فراهم ساختن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری، در انتظار دریافت پاداش هستند؛ سود عملیاتی شرکت بایستی به مقصود خلق ارزش برای سهامداران، از هزینه سرمایه فراتر برود. این موضوع که فلسفه زیربنایی ارزش افزوده اقتصادی می باشد، از طریق ارتباط زیر اظهار می گردد:
 

که در آن:

 

 

علیرغم اظهار مزایایی برای ارزش افزوده اقتصادی نسبت به مدل های ارزیابی عملکرد مبتنی بر سود حسابداری، این مدل نیز از نظر پژوهشگران دارای نارساییهایی به توضیح زیر می باشد(مهدوی، حسینی، 1387،ص8):

 • ارزش افزوده اقتصادی به لحاظ اینکه هزینه فرصت، منابع بکارگرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند؛ می تواند تا حدودی گمراه کننده باشد.
 • برای تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی، شناسایی همه منابعی که در یک شرکت مورد بهره گیری قرار گرفته اند، ضروری می باشد. بسیاری از داراییهایی که در فعالیتهای یک شرکت بکار گرفته می گردد، داراییهای نامشهود هستند که شناسایی، تعیین ارزش و تعیین هزینه سرمایه برای آنها مشکل می باشد.
 • گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی می باشد. به عنوان یک قاعده کلی، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی برای شرکتهای تازه تأسیس و شرکتهای سرمایه گذاری مناسب نیست.
 • مشکل دیگر ارزش افزوده اقتصادی آن می باشد که تورم، نتایج آن را تحریف می کند و پس، در طول دوره های تورمی نمی توان ارزش افزوده را برای برآورد ارزش آفرینی واقعی شرکت بکار برد.
 • اجرای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی هزینه بسیاری در بردارد و محاسبه آن، عملیاتی بسیار وقت‌گیر و پرهزینه می باشد؛ زیرا مخارج زیادی بایستی صرف طراحی و اندازه‌گیری مؤلفه های آن گردد. از طرف دیگر مدیران و کارکنان بایستی در مورد این معیار اندازه گیری عملکرد آموزش ببینند تا بتوانند عملکرد خود را تغییر دهند.
 •  

  ب) ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
  همانطورکه در بخش گذشته آمد، یکی از نارساییهای ارزش افزوده اقتصادی، اتکای آن بر ارقام تاریخی می باشد. هر چند که ارزش افزوده اقتصادی از اطلاعات قابل اتکاتری بهره گیری می کند؛ اما این اطلاعات لزوماً مربوط نیستند. به بیانی دیگر، ارزش افزوده اقتصادی هزینه فرصت منابع بکار گرفته شده را بر مبنای ارزش دفتری آنها محاسبه می کند در حالیکه سرمایه گذاران انتظار بازده مبتنی بر ارزش بازار را دارند. اگر سرمایه گذاران شرکت را به ارزش بازار آن فروخته و وجوه حاصل از آن را در داراییهای با ریسکی برابر با ریسک شرکت سرمایه گذاری کنند، می توانند انتظار تحصیل بازدهی معادل میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش بازار کل شرکت و نه صرفاً ارزش دفتری سرمایه گذاری نمایش داده شده در ترازنامه شرکت را داشته باشند؛ پس، هزینه سرمایه، ناگزیر بایستی هزینه فرصت واقعی سرمایه گذاران را منعکس کند(مهدوی، حسینی، 1387،ص10).
  به اعتقاد باسیدور و همکاران در روش مبتنی بر ارزش افزوده اقتصادی، به مقصود برآورد ارزش داراییهای بکارگرفته شده در یک شرکت، اقلام ترازنامه تهیه شده بر مبنای اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری تعدیل و اصلاح می گردد. این تعدیلات اغلب شامل خالصکردن بدهیهای جاری بدون بهره با داراییهای جاری، برگشت مبلغ ناخالص سرقفلی به خالص حقوق صاحبان سهام (اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به کل داراییها)، سرمایه‌ای کردن مخارج پژوهش و توسعه و بعضی از مخارج بازاریابی و سایر موارد می باشد. همچنین سرمایه ایکردن اجاره های عملیاتی که موجب افزایش ستون بدهکار ترازنامه می گردد. هدف، ارائه ترازنامه تعدیل گردید های می باشد که ارزش اقتصادی داراییهای بکار گرفته شده را بسیار دقیق‌تر از ترازنامه محافظه کارانه و مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی منعکس کند(مهدوی، حسینی، 1387،ص11).

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه