قسمتی از متن پایان نامه :

ب) تجزیه و تحلیل عمودی:
در تجزیه و تحلیل عمودی تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی نسبت به ارقام همان صورت مالی مطالعه می گردد و به دو گروه صورت های مالی استاندارد و تجزیه و تحلیل نسب تهای مالی تقسیم می گردد. امروزه تاکید بسیاری بر صورتحساب‏ سود و زیان بانک‌ها هست، زیرا بانکداران و مقامات قانونی به عنوان اولین‏ محک برای ارزیابی سرمایه مورد نیاز بانک‌ها، بر سودآوری آن توجه می‏کنند(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص 1 و 3) .

 • صورت های مالی استاندارد: در این نوع تجزیه و تحلیل تمام اطلاعات مندرج در یک صورت مالی خاص بعنوان درصدی از یک رقم شاخص از همان صورت مالی اظهار می گردد برای مثال در صورت سود و زیان تمام اقلام بر حسب درصدی از فروش اظهار می شوند یا در ترازنامه بعنوان درصدی از جمع دارائیها اظهار می شوند.
 • تجزیه و تحلیل نسبت های مالی: روابط دو یا چند رقم از یک صورت مالی را تجزیه و تحلیل نسبت های مالی گویند که امروزه بطور گسترده ای مورد بهره گیری قرار می گیرد. معمولاً نسبت های مالی برای ارزیابی چهار جنبه از عملیات محاسبه می شوند . این چهار جنبه عبارتند از(مدیریت توسعه فرهنگ سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران، ص 4) :
 • نقدینگی
 • فعالیت
 • اهرم مالی
 • سود آوری
 •  

  2-7-2 تجزیه و تحلیل ترازنامه

  ترازنامه بانک‌ها بیانگر تغییرات مستمر در ترکیب داراییها و بدهیهاست. ترازنامه مانند تصویری می باشد که در یک‏ لحظه از زمان وضعیت مالی بانک را نشان‏ می‏دهد.
  سوابق بهره گیری از تحلیل‌های مالی، بیانگر کاربردهای مختلف نسبتهای مالی در انواع تصمیم گیری‌ها بوده، اما از نظر تئوری مبانی آنها مورد مطالعه قرار نگرفته می باشد(رضانژاد،1389، ص3). در ادامه به بعضی از نسبت‌های مالی ترازنامه بانک‌ها تصریح خواهد گردید.

  کل تسهیلات اعطایی
  کل سپرده‌های دریافتی

   

  الف) نسبت اعتبارات اعطایی به سپرده‏های‏ دریافتی: این نسبت یکی از نسبتهای کلیدی می باشد‏ که بسیاری از تحلیلگران صورتهای مالی‏ بانک‌ها برای مطالعه ساختار مالی بانک از آن‏ بهره گیری می‏کنند.این نسبت درصدی از سپرده‏ها را که به مقصود اعطای وام،اعتبار، تسهیلات عقود اسلامی و مشارکتها مصرف‏ شده می باشد،نشان می‏دهد.
   

   

  تحلیلگران مالی بایستی این نسبت را با سایر بانک‌های مشابه مقایسه نمایند. اگر این‏ نسبت بالاتر از میانگین صنعت باشد،بیانگر این می باشد که بانک در اعطای اعتبارات در قالب وام،عقود اسلامی و مشارکت‏ زیاده‏روی کرده می باشد.در این حالت در صورتی که پایه حد اقل سپرده‏ها کاهش یابد،ممکن می باشد‏ بانک با معضلات‏ کمبود نقدینگی‏ مواجه گردد.از طرف‏ دیگر پایین بودن این‏ نسبت در مقایسه با میانگین صنعت نیز بیانگر این می باشد که‏ بانک در اعطای‏ اعتبارات فعالی نبوده‏ و در نتیجه مدیریت‏ بانک کوشش لازم را به‏ مقصود افزایش بازده‏ سهامداران به اقدام‏ نیاورده می باشد.این‏ حالت همچنین‏ ممکن می باشد بیانگر این باشد که به علت‏ شرایط خاص‏ اقتصادی و یا بالا بودن نرخ سود،تقاضا برای گرفتن وام و تسهیلات از بانک کاهش‏ یافته می باشد که می‏توان با کاهش نرخ سود، تقاضا برای اعطای اعتبار را افزایش داد(وفادار، 1377، ص4).

  جمع حقوق صاحبان سهام
  مجموع داراییها

   

  ب) نسبت سرمایه به دارایی: این نسبت را می‏توان از طریق تقسیم کردن جمع حقوق‏ صاحبان سهام به مجموع داراییها محاسبه نمود.
   

   

  سرمایه یک بانک شبکه امنیتی یا حفاظتی را تشکیل می‏دهد که به بانک امکان می‏دهد به رغم وجود معضلات یا معضلات اقتصادی،توان بازپرداخت‏ بدهیها را داشته باشد و به عملیات خود نیز ادامه دهد.اگر درصد سرمایه به مجموع‏ داراییها بیش از حد پایین باشد، چنانچه‏ طریقه نامطلوبی در اوضاع اقتصادی پیش‏ آید، بانک را با خطرهای بسیاری مواجه‏ خواهد ساخت. از طرف دیگر در صورتی که‏ درصد سرمایه به مجموع داراییها نیز بیش از حد بالا باشد،عملا منابع مالی صاحبان‏ سهام در بانک بلوکه شده و بانک به مقصود کسب سود و بازده مناسب برای سهامداران‏ ناچار به افزایش نرخ اعطای تسهیلات‏ خواهد گردید(وفادار، 1377، ص5).

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  جمع بدهیها
  جمع حقوق صاحبان سهام

   

  ج) نسبت اهرمی: این نسبت از طریق تقسیم کردن جمع‏ بدهیها بر جمع حقوق صاحبان سهام‏ محاسبه می‏گردد.این نسبت درصدی از بدهیها را که توسط حقوق صاحبان سهام‏ پوشش داده می‏گردد،تعیین می‏کند.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

 • شناسایی عوامل مالی تحت کنترل مدیریت بر سودآوری مدیریت شعب استانهای کشور
 • ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضعیت عملکرد مالی مدیریت شعب
 • مطالعه وضعیت سودآوری مدیریت شعب بانک نمونه

 • پاسخ دهید