قسمتی از متن پایان نامه :

5-3- پیشنهادات پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

5-3-1- پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیات
کارایی یکی از عوامل مهم برای کسب توان رقابت و همچنین حفظ آن در بازار می باشد.
حسابرسی و ارائه خدمات نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست. در حرفه حسابرسی نیز هر کس بتواند بهترین خدمات را در کمترین زمان و با حداقل هزینه ارائه کند، می‌تواند در بازار موفق‌تر باشد یا به بیانی دیگر هر که بتواند در ارائه خدمات، کارایی بیشتری داشته باشد، توان رقابتی بالاتری خواهد داشت و می‌تواند سهم خود را از بازار خدمات حرفه‌ای حفظ و حتی ارتقاء دهد.
همچنین شناخت ویژگی‌های یک حسابرسی نسبتاً ناکارا باعث ایجاد یک بینش مفید از ویژگی‌های مؤثر بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد.
این شناخت‌ها و تحقیقات می‌تواند راهگشایی برای مطالعات دیگری باشند که در حقیقت برای رشد کارایی حسابرسی صورتهای مالی حیاتی و مهم می باشد و آن مشخص کردن عواملی می باشد که کارایی حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با شناخت این عوامل حسابرسان می‌توانند با انجام تغییراتی هر چند جزئی در مراحل کار با درخواست تغییراتی در محیط کار یا اطلاعات ارائه شده توسط صاحب کار یا شرکت تحت حسابرسی طریقه انجام حسابرسی را تسریع بخشید و کار را با هزینه‌های کمتری به انجام رسانند. با در نظر داشتن آزمون فرضیه‌های این پژوهش مواردی همچون کسب شناخت و درک مناسب از محیط واحد مورد رسیدگی، شناخت از سیستم کنترل‌های داخلی، کاهش در هزینه اجرای حسابرسی، بهره گیری از خدمات کارشناسی، کاهش در زمان اجرای فرایند حسابرسی، کنترل کیفیت حسابرسی اطلاعات مالی تاریخی مانند عواملی هستند که در نهایت باعث افزایش کارایی حسابرسی صورتهای مالی می گردد. پس از نتایج این پژوهش چنین استنباط گردید که این عوامل از نظر دو گروه جامعه آماری اثر معنی‌داری بر کارایی حسابرسی صورتهای مالی دارند که این عوامل می‌توانند راهنمای خوبی برای حسابرسان، مؤسسات و شرکت‌های حسابرسی باشند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش:
1) مطالعه تأثیر شناخت حسابرسان از محیط کار و فعالیت واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی
2) مطالعه تأثیر شناخت و میزان اتکای حسابرسان بر سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی بر کارایی حسابرسی


دیدگاهتان را بنویسید