قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-5-2- اندازه گیری فرار مالیاتی در ایران
در سال های اخیر، در بعضی از کشورها، دولت ها و محققان کوشش در اندازه گیری میزان فرار مالیاتی، برای مالیات های خاص و نیز برای کل سیستم مالیاتی داشته اند. لیکن اندازه گیری میزان دقیق فرار مالیاتی در کشور ایران، با مشکلاتی روبه رو بوده می باشد که از اهم موانع در راه تخمین فرار مالیاتی می توان به موارد زیراشاره نمود:

1- ناتوانی در بهره گیری از روش های مستقیم اندازه گیری ( زیرا که مردم مقادیر فرار مالیات شان را ابراز نمی‎کنند).
2- انجام نشدن پژوهش جامع در مورد میزان فرار مالیاتی در هر یک از شاخه های مشمول مالیات در ایران.
3- تفاوت تعاریف بین المللی مالیات با تعاریف مالیات در ایران، به نحوی که بعضی از درآمدهایی که در ایران جزو درآمدهای مالیاتی محسوب نمی گردد، در سایر کشورها سهم عمده ای از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده می باشد.
4-عدم تطبیق آمارهای مراکز مختلف
5-محرمانه بودن اطلاعات مربوط
اما با این حال به دلیل آثار سوئی که فرار مالیاتی بر اقتصاد کشور دارد، به توجه و مطالعه بیشتری در این زمینه نیاز می باشد. به گونه کلی، فرار مالیاتی سبب می گردد که درآمدهای مورد نیاز دولت برای هزینه های دولت تامین نگردد و در نتیجه خدماتی که دولت می بایستی آن را فراهم سازد، در حد مورد نیاز و باکیفیت ارائه نشود. (مجله حسابرس بهار 1390 )
2-5-3- کارت بازرگانی، کد اقتصادی و فرار مالیاتی
یکی از عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی در ایران که به همان بحث ضعف قوانین و مقررات بر می گردد، سوء بهره گیری از کارت بازرگانی و کد اقتصادی توسط فرصت طلبان می باشد. براساس ماده (169) مکرر قانون مالیات مستقیم مصوب 3/12/1366 با آخرین اصلاحات مصوب 27/11/1380، سازمان امور مالیاتی کشور مجاز شده می باشد برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی صادر کند. شایان ذکر می باشد از سال 1371 و به دنبال ارائه لایحه مالیات بر ارزش افزوده، بحث کارت اقتصادی هم مطرح گردید. اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در صورتی امکان پذیر می باشد که تمامی مؤدیان شناسایی شوند و لازمه این کار بهره گیری از سیستم های مکانیزه در تمامی امور می باشد. به این ترتیب برای این که شناسایی مؤدیان به آسانی صورت گیرد مقرر گردید تا به هر مؤدی یک کد اقتصادی اختصاص یابد که البته قبلاً کدپستی و کد ملی مطرح بودند. در آن دوره مقرر گردید تا اختصاص کد اقتصادی همراه با اجرایی شدن مالیات بر ارزش افزوده آغاز گردد و برای شروع، تصمیم گرفته گردید تا 1000 شرکت مهم، کد بگیرند. بر این اساس، آن دسته از مؤدیان مالیاتی که توسط وزارت دارایی اسامی آنها اعلام می گردد بایستی کد اقتصادی می گرفتند و اگر مبادرت به این کار نمی کردند، بایستی بخشی از ارزش معامله انجام شده را به عنوان جریمه پرداخت می کردند. اگر مؤدی برای بار دوم از گرفتن کد امتناع می نمود، فعالیت او تعطیل می گردید و… .
به این ترتیب، کد اقتصادی منشاء ایجاد یک بازار کاذب گردید و گرفتن و اجاره دادن آن شغلی برای سودجویان گردید. مثلاً شرکت ها به نام کارکنان خود کد اقتصادی می گرفتند و معاملات خود را بدون اینکه در جایی ثبت کنند، انجام می دادند و وزارت دارایی هم کاری نمی توانست انجام دهد. دلیل آن هم این بود که کد به نام افراد دیگری بود که عموماً اموالی برای توقیف کردن نداشتند. این بازار به حدی رونق گرفت که نرخ معاملات نیز براساس با کد و بدون کد اقتصادی انجام می گردید. به علاوه، از آنجا که بعضی مؤسسات از پرداخت مالیات معاف بودند، بعضی از بازرگانان با تبانی با چنین مؤسساتی، از کد اقتصادی آنها برای معاملات خود بهره گیری می کردند. علاوه بر اینها، صدور بعضی دستورالعمل ها و بخشنامه ها مانند دستورالعمل شماره 43048/3528-211 مورخ 29/7/1381 مبتنی بر عدم دریافت مالیات علی الحساب از واردکنندگان دارای کارت بازرگانی که با هدف همراهی با بازرگانان واقعی در هنگام ورود کالا به کشور و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها صادر گردید، به سوء بهره گیری بیشتر از کارت ها و فرار مالیاتیدامن زد. بعدها، برای جلوگیری از سوء بهره گیری های بیشتر، برای اخذ کد اقتصادی، محدودیت هایی پدید آمد. به این ترتیب که مثلاً اخذ کد اقتصادی منوط به داشتن مغازه و محل کسب و… بود و از آنجا که بعضی بازرگانان و تجار نمی توانستند کد اقتصادی دریافت کنند، اعتراض ها شروع گردید.
در این حال، بعضی از گزارش های رسمی و غیر رسمی حاکی از فرار مالیاتی بسیار بالا فقط از ناحیه سوء بهره گیری از کد اقتصادی می باشد و به این ترتیب به نظر می ر سد، مسئولان امر بایستی در اجرای سریع تر طرح جامع مالیاتی یا نظام مالیات برارزش افزوده، گام های اساسی بردارند. (احمدی و همکاران 1387)

سوالات یا اهداف پایان نامه :

دسته بندی : دسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید