مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-6-نظریه بازار کارای سرمایه
از اوایل قرن بیستم، اعتقاد گروهی از دست اندارکاران ابزار های اوراق بهادار، بر این بود که مطالعه تاریخی قیمت‌ها حاوی اطلاعات مفیدی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده می باشد ٍ؛ لذا، با به دست آوردن طریقه قیمت‌ها، الگوی تغییرات، شناخته می شوند و این الگو به ما می‌گوید که هر چند وقت یکبار، طریقه خاصی رخ می‌دهد. معتقدین به این طرز تفکر را به دلیل اینکه بر نمودارها تمرکز داشتند چارتیست نامیدند (سینایی، 1372، ص 50)1. به نظر این مکتب تحلیل بنیادی ضرورتی ندارد و حامیان آن بر این باورند که تاریخ تکرار می گردد (فیشر و جردن،  1991)2.
از دهه 1930 مطالعات دیگری که در نقطه مقابل این دیدگاه قرار داشت، آغاز گردید. تمرکز اصلی این تحقیقات، روی تصادفی بودن رفتار قیمت‌ها بود و اینکه قیمت‌ها از طریقه خاصی پیروی نمی‌کنند. نتایج این مطالعات به صورت یک جریان فکری و نظری قوی وارد مباحث اقتصاد و سرمایه‌گذاری گردید و نظریه رفتار تصادفی قیمت‌ها شکل گرفت (سینایی، 1373).
مکتب گشت تصادفی، از طریق آزمون‌های تجربی به اثبات رساند که تغییرات متوالی قیمت‌ها در دوره‌های کوتاه مدت، همانند یک روز، یک هفته یا یک ماه، مستقل از یکدیگر می باشد (فیشر و جردن،  1991،  ص 635)4. پس از دهه 1960تحقیقات از شکل آماری  مطالعه رفتار قیمت‌ها، به مسئله ویژگی‌های اقتصادی بازار سهام، که موجب تغییرات تصادفی می‌گردید، سوق پیدا نمود. این مسئله، موجب پیدایش نظریه بازار کارا گردید (سینایی، 1373).  بنیادگرایان عقیده دارند که با تجزیه و تحلیل متغیرهای مالی و اقتصادی کلیدی   می‌توان ارزش واقعی سهم را برآورد نمود (فیشر و جردن،  1991).
بر اساس این نظریه، هیچ کس نمی‌تواند در بلندمدت به گونه سیستماتیک بیشتر از میزان ریسکی که متحمل شده می باشد، بازده کسب کند. در چنین بازاری، قیمت سهام انعکاسی از اطلاعات مربوط به آن‌هاست و تغییرات قیمت‌ها دارای الگوی خاص و قابل پیش‌بینی نیست (فدایی نژاد، 1378).
کارا بودن بازار از اهمیت زیادی برخوردار می باشد، زیرا که در صورت کارا بودن بازار سرمایه، هم قیمت اوراق بهادار به درستی و عادلانه تعیین می گردد و هم تخصیص سرمایه، که مهم‌ترین عامل تولید و توسعه اقتصادی می باشد، به صورت مطلوب و بهینه انجام می گردد (جهانخانی و عبده تبریزی، 1375).
در دنیای مالی، سه نوع کارایی در بازار سرمایه هست (فیشر و جردن،  1991).

 • کارایی اطلاعاتی؛
 • کارایی تخصیصی؛
 • کارایی عملیاتی؛
 • 2-3-7کارایی اطلاعاتی:
  وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس به موقع و سریع آن بر قیمت اوراق بهادار، ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می گردد به سرعت بر قیمت تاثیر می‌گذارد. در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می باشد؛ به اظهار دیگر، ویژگی مهم بازار کارا این ست که قیمت تعیین‌شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار می باشد. پس بازار کارا به بازاری اطلاق می گردد که در آن قیمت اوراق بهادار از قبیل قیم سهام عادی، منعکس‌کننده تمام اطلاعات موجود در بازار باشد. بازار کارا بایستی نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه‌ای به اطلاع عموم برسد، قیمت‌ها، متناسب با جهت اطلاعات یادشده، تغییر خواهد نمود. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی‌تفاوت باشد و عکس‌العمل لازم را انجام ندهد؛یعنی، تحلیل‌کننده‌ای در بازار برای ارزیابی و مطالعه اطلاعات جدید بر قیمت نباشد،  بازار کارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، 1375).
  کارایی اطلاعات به نوبه خود به سه شکل ضعیف، نیمه قوی و قوی تقسیم می گردد (فیشر و جردن،  1991). در ادامه به تفضیل در باره هر یک از شکل‌های کارایی اطلاعاتی خواهیم پرداخت.
  2-3-8کارایی تخصیصی:
  یکی از عمده‌ترین پیامدهای کارایی بازار این می باشد که منابع موجود به بهترین حالت و به شکل بهینه و مطلوب، بهره‌برداری گردد. یکی از وظایف مهم بازار سرمایه، بایستی تأمین مالی شرکتها و نهادها باشد. بازار سرمایه بایستی این ویژگی را داشته باشد که شرکت‌های نیازمند بتوانند سرمایه لازم خود را تأمین کنند و شرکت‌هایی که پروژه‌های آنها توازی معقولی از بازده و ریسک ندارد، از دستیابی به منابع جدید در بازار محروم شوند (جهانخانی و عبده تبریزی، 1375).
  در این مفهوم،  بازارهایی دارایی کارایی تخصیصی می‌باشند، که در آن پروژه‌های سرمایه‌گذاری با بهره وری نهایی سرمایه، تأمین مالی می شوند (فیشر و جردن،  1991). تخصیص هنگامی بهینه می باشد که بیش‌ترین سرمایه متوجه سودآورترین فعالیت گردد. پس تخصیص سرمایه هنگامی درست انجام می گردد که شرکت‌هایی که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهتر دارند، سرمایه مورد نیاز خود را تأمین کنند و آن بخش‌های اقتصاد که بازدهی کمتری دارند (و با محدودیت بیشتر روبرو هستند) از بهره گیری سرمایه محروم شوند.
  2 Fischer &Jordan ,(1991)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟

 • دیدگاهتان را بنویسید