شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-15- محتوای اطلاعاتی سود
سود مانند برترین شاخص­های اندازه­گیری فعالیت­های یک واحد اقتصادی می باشد. اهمیت سود حسابداری، مقوله­ای می باشد که براثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت در نظر داشتن نیاز بهره گیری کنندگان صورت­های مالی، شکل گرفته و با گذر از دیدگاه محدود اندازه­گیری نتیجه فعالیت­های گذشته، حسابداری را برای یاری رسانیدن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته می باشد.
از سال 1965 تاکنون فرضیه بازار کارا مطرح می باشد. تحت این فرضیه کلیه اطلاعات مربوط و موجود در قیمت سهام منعکس بوده و حتی سرمایه­گذاران درون سازمانی که به اطلاعات دست اول دسترسی دارند نیز قادر به تحصیل بازده غیر عادی نخواهند بود. در چنین بازاری افشای کامل اطلاعات و بخصوص اطلاعات حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می­باشد. از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود نتیجه فعالیت­های اقتصادی را اظهار می­کند. اما به عنوان معیار اساسی اندازه­گیری، هم­چنان مورد تردید قرار دارد. بر مبنای مفروضات بازار کارای سرمایه، تحقیقات تجربی مؤید آن هستند که سود حسابدار ی دارای محتوای اطلاعاتی می­باشد.
2-3-16- محتوای اطلاعاتی سود تعهدی
سودی که به صورت تعهدی محاسبه می­گردد، مطالبی می باشد که مباحث فراوانی پیرامون آن موجود می باشد. اگرچه دیدگاه اصولی و بنیادی این روش مورد قبول واقع شده می باشد، اما از دیدگاه اطلاعاتی، سود تعهدی نمی­تواند بیانگر فعالیت اقتصادی باشد. با در نظر داشتن مفروضات بازار کارا، نتیجه تحقیقات تجربی بیانگر این دیدگاه می باشد که سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی می باشد. اینکه آیا تمایل حسابداران بر این می باشد که برای محاسبه سود از یک روش منحصر به فرد بهره گیری کنند یا می­خواهند اطلاعات گنجانده شده در فرآیند محاسبه سود را شناسایی نمایند، به هرحال، حسابداران در مرحله اقدام کماکان بر تأثیر محاسبه سود تاکید می­کنند و تحلیل­گران مالی هم خواستار محاسبه و انتشار این عدد می­باشند. برای مثال، در بیانیه شماره یک از مفاهیم حسابداری مالی گفته می­گردد که: «تاکید گزارش­های مالی بر روی اطلاعاتی می باشد که درمورد عملکرد شرکت می­گردد و آن از مجرای محاسبه سود و اجزای  تشکیل دهنده آن، ارائه می­گردد»(هندریکسون، میشل و ون بردا[1]، 1992 ).
[1] Hendrickson, Eldon, S. and Michel, F. Van Breda

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید