قسمتی از متن پایان نامه :

2-6 جریان وجوه نقد آزاد[1]
جریان‎ها‎ی نقدی در بسیاری ازتصمیمات مالی، مدل‎ها‎ی ارزش گذاری اوراق بهادار، روش‎ها‎ی ارزیابی طرح‎ها‎ی سرمایه ای وغیره، تأثیر محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریان‎ها‎ی نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را درکاراترین شکل خود امکان پذیر می‎سازد و منجر اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه‎ها‎ی عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی می‎گردد (ملکیان و همکاران، 1392).
جریان نقدعملیاتی[2]: وجه نقدی می باشد که از فعالیت‎ها‎ی عملیاتی واحد تجاری حاصل می‎گردد. اما جریان‎ها‎ی نقد آزاد وجوهی می باشد که بعد از تعدیلاتی بر روی جریان نقد عملیاتی به دست می‎آید. جریان‎ها‎ی نقد آزاد یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد واحد تجاری می باشد و وجه نقدی را نشان می‎دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‎ها‎ در اختیار دارد. جریان‎ها‎ی نفد آزاد می‎تواند کاربرد مهمی‎برای سهام داران در ارزیابی سلامت واحد تجاری داشته باشد (ملکیان و همکاران، 1392).
یکی از عواملی که تأثیر مهمی‎در ایجاد تضاد بین سهام داران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهام داران تحت عنوان سود سهام می باشد. پرداخت سود سهام به گونه نقد که کمتر هم مورد توجه قرار گرفته می باشد باعث کاهش منابع کنترل مدیران می‎گردد و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی‎توانند سرمایه جدیدی برای شرکت جذب کنند (رستمی‎و همکاران، 1389)
تِئوری جریان‎ها‎ی نقد آزاد برای اولین بارتوسط جنسن[3] توسعه پیدا نمود. اضافه براین، تحلیل نظری هزینه‎ها‎ی نمایندگی نیز به وسیله او در خصوص جریان نقدی آزاد انجام گرفت. دراین نظریه، جریان‎ها‎ی نقدی آزاد عبارتست ازباقیمانده جریان‎ها‎ی نقدی پس از کسر وجوه نقد لازم برای سرمایه گذاری در پروژه‎ها‎یی که خالص ارزش فعلی آنها مثبت ارزیابی می‎گردد. این پروژه‎ها‎، طرح‎ها‎ی سرمایه گذاری بلندمدتی که ارزش فعلی جریان‎ها‎ی نقدی ورودی مورد انتظار از آنها بیش از ارزش فعلی جریان‎ها‎ی نقدی خروجی مورد انتظار از آنها می باشد. بدیهی می باشد در محاسبه ارزش فعلی از نرخ هزینه ی سرمایه جهت تنزیل بهره گیری می‎گردد (ملکیان و همکاران، 1392).
کاپلند[4] نیز تعریف زیر را جریان ‎ها‎ی نقد آزاد ارائه کرده می باشد:
جریان‎ها‎ی نقد آزاد واحد تجاری عبارتست از سود عملیاتی پس از کسر مالیات به اضافه هزینه‎ها‎ی غیر نقدی پس از کسر سرمایه گذاری، اموال، ماشین آلات، تجهزات و سایر دارایی‎ها‎ (ملکیان و همکاران، 1392).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

جریان نقد آزاد نشان دهنده پول نقدی می باشد که مدیران به وسیله تقویت آن می‎توانند بر ارزش شرکت خود بیافزایند. شرکتی که دارای جریان نقد آزاد بالاتی باشد از مطلوبیت و محبوبیت بیشتری نزد سرمایه گذاران و بستانکاران برخوردار می باشد. این مطلوبیت زمانی قابل قبول می باشد که شرکت مرحله رشد را گذرانده و دیگرفرصت‎ها‎ی سرمایه گذاری سودآور بالایی نداشته باشد. پیش روی بعضی از شرکت‎ها‎ با جریان نقد آزاد مواجه می‎شوند که همیشه مطلوب نیست بلکه علت آن مفید می باشد. اگر به آن سبب منفی شده که سود خالص عملیاتی پس کسر مالیات منفی باشد، بی شک این نوع منفی شدن پیام بدی را مخابره می‎کند. چنانچه منفی شدن جریان وجوه نقد آزاد ناشی از سرمایه گذاری وجوه درفرصت‎ها‎ی سود آور موجود و بکارگیری منابع زیاد در اقلام سرمایه عملیاتی برای ادامه و تحقق رشد باشد هیچ عیبی ندارد، مقطعی می باشد و به دوره‎ها‎ی کوتاه مدت زمان سرمایه گذاری مربوط می‎گردد که در دراز مدت به مثبت شدن جریان‎ها‎ی وجوه نقد آزاد منجر می‎گردد (ملکیان و همکاران، 1392).
در تعریف دیگر جریان نقدی آزاد به صورت زیر تعریف شده می باشد :
جریان وجه نقد حاصل از عملیات بعد از ‌کسر مالیات بدون احتساب بدهی‌ها و هزینه‌های بهره شرکت می باشد. پس، جریان نقدی آزاد، وجوه نقدی می باشد ‌که بعد از پوشش دادن نیازهای سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش و با فرض نبود بدهی، در دسترس شر‌کت قرار می‌گیرد. در شرکت‎ها‎ی بدون بدهی یا فاقد اهرم مالی، جریان نقدی آزاد، همان جریان نقدی حقوق صاحبان سهام می باشد (ملکیان و همکاران، 1392).
جریان نقدی آزاد = جریان نقدی حقوق صاحبان سهام با فرض این‌که شرکت بدهی نداشته باشد
اغلب گفته می گردد که جریان نقدی آزاد، وجوه نقد ایجاد شده در شرکت برای تامین وجوه مورد نیاز برای سهامداران و بستانکاران را نشان می‌دهد. این ادعا صحیح نیست، زیرا جریان نقدی سرمایه‌ای نشان می‌دهد که وجوه نقد ایجاد شده به‌وسیله شرکت متعلق به سهامداران و بستانکاران می باشد (ملکیان و همکاران، 1392).
با وجود تعریف وجوه نقد و مطرح شدن مفهوم جریان‌های نقد آزاد از مدت‌ها قبل، هنوز استاندارد یک­نواختی برای معیار جریان نقد آزاد در جامعه­ی دانشگاهی وجود ندارد. در این پژوهش، از ارتباط­ی زیر برای معیار جریان نقد آزاد به‌عنوان یک متغیر مجازی بهره گیری شده می باشد:
FCF i, t=  (CFO i, t – INT i, t – T i, t – DIV i, t) / A i, t-1
متغیرهای موجود در این ارتباط با حذف اندیس‌های شرکت و زمان بدین توضیح می باشد: FCF، جریان‌های نقد آزاد؛ CFO، جریان نقد عملیاتی؛ INT، سود عملیاتی؛ T، مالیات پرداختنی؛ DIV، سود تقسیمی‎و A، ارزش دفتری دارایی‌ها.
در این پژوهش، جریان نقد آزاد شرکت‌های نمونه به سه بخش مساوی تقسیم می گردد. زمانی که جریان نقد آزاد شرکت‌های نمونه در بزرگ­ترین گروه قرار گیرد، ارزش متغیر مجازی یک می باشد و اگر این طور نباشد، ارزشی برابر صفر دارد.
1 Free cash flow
1 Operational cash flow
[3]. Jensen
[4]. Kaplnd

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش


پاسخی بگذارید