ارزیابی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3- محرک‌های اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت
با در نظر داشتن تجربیات آن دسته از شرکت‌هایی که مسئولیت اجتماعی شرکت را اتخاذ کرده‌اند، مفسّران روش‌های مختلفی که در آن رویکرد تصمیم‌گیری کسب و کار به بهبود عملکرد مالی منجر می گردد، شناسایی کرده‌اند. محرک‌های اقتصادی زیر توسط انجمن اقتصاد جهانی و کسب و کار[1] در جامعه به عنوان توضیح و مطالعه داوطلبانه مسئولیت اجتماعی شرکت توسط شرکت‌ها در سراسر جهان شناخته شده می باشد. محققان اظهار کرده‌اند که این محرک‌ها در انزوا عملی نمی‌شوند. شرکت‌های مختلف ممکن می باشد محرک‌های مختلفی داشته باشند. محرک‌های مختلف نیز ممکن می باشد در بخش‌های مختلف و برای شرکت‌های مختلف قوی‌تر و متفاوت باشد. حرکت به سمت پذیرش مسئولیت اجتماعی شرکت ممکن می باشد با ترکیبی از محرک‌ها به وجود بیاید.

 • استخدام، انگیزش و نگهداری کارکنان، تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی شرکت به گونه فزاینده عامل مهمی در جذب و حفظ نیروی کار با استعداد و متنوع می باشد. شرکت‌هایی که برای کارکنان خود منافع و مزیت‌هایی را با ارائه شرایط کاری خوب فراهم کرده‌اند، عملکرد بهتری از نظر کیفیت و تحویل داشته و به سطوح بالاتر بهره‌وری دستیابی یافته‌اند.
 • یادگیری و نوآوری : یادگیری و نوآوری برای بقای طولانی مدت هر کسب و کاری حیاتی می‌باشد. مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند وسیله و ابزاری برای کسب و کار در پاسخ به خطرات زیست محیطی و اجتماعی باشد و چالش‌ها را به فرصت‌های کسب و کار تبدیل کند.
 • مدیریت اعتبار و شهرت[2] : شرکت‌ها در بازاری از ایده‌ها و اندیشه‌ها فعالیت می‌کنند. اینکه چگونه شرکت‌ها توسط مشتریان، تأمین‌کنندگان و به گونه گسترده‌تر جامعه، مورد قضاوت قرار بگیرند، بر سودآوری و موفقیت شرکت تأثیر می‌گذارد. مسئولیت اجتماعی شرکت، وسیله و ابزاری را ارائه می کند که شرکت‌ها به وسیله‌ی آن می‌توانند بر توجه‌ها و ادراکات ذینفعان و میزان اعتماد آنها تأثیر بگذارند و از مزایای ایجاد روابط مثبت، مزیت‌هایی برای مدیریت کسب و کار ارائه کنند.
 • مدیریت ریسک و پرتفوی ریسک : مسئولیت اجتماعی شرکت امکان مدیریت مؤثرتر ریسک را فراهم می کند، به شرکت‌ها برای کاهش تلفات قابل اجتناب کمک می کند، مسائل جدید در حال ظهور را شناسایی و از جایگاه‌های رهبری به عنوان وسیله‌ای برای به دست آوردن مزیت رقابتی بهره گیری می کند.
 • رقابت‌پذیری و جایگاه‌یابی بازار : ایجاد نام تجاری با مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند مشتریان را از رقبا دور کند و درنتیجه باعث بهبود سودآوری می گردد.
 • بهره‌وری عملیاتی : مسئولیت اجتماعی شرکت می‌تواند فرصت‌هایی را برای کاهش هزینه‌های حال و آینده کسب و کار و درنتیجه افزایش بهره‌وری عملیاتی ارائه دهد (براین، برون و هکت[3]، 2007).
 • روابط سرمایه‌گذار و دسترسی به سرمایه : سرمایه‌گذاری جامعه به گونه فزاینده‌ای به قضاوت راجع به مسئولیت اجتماعی شرکت بستگی دارد. تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که تحلیلگران اهمیّت زیادی به شهرت شرکت در عملکرد مالی می‌دهند. (هیل و نولتون[4]، 2006).
 • مجوز برای کار : شرکت‌هایی که قادر به مدیریت مسئولیت‌های خود در ارتباط با جامعه به عنوان کل نیستند، در معرض خطر از دست دادن مجوز کار خود می‌باشند (براین، برون و هکت، 2007).
 • [1]– World Economic Forum and Business
  [2]– Reputation
  [3]– Brine, Brown & Hackett

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  [4]– Hill & Knowltown

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  در این قسمت سوالات پژوهش در جهت اهداف پژوهش اظهار می شوند

  سوالات اصلی پژوهش:
  چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی هست؟
  سوالات فرعی پژوهش:

 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با کیفیت اقلام تعهدی هست ؟
 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اندازه شرکت هست ؟
 • چه ارتباط ای بین مسئولیت اجتماعی با اهرم مالی هست ؟