شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4- ارتباط ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 ارتباط بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
یک نهاد به علت ملاحظات ریسک خود، بیشتر متقاضی نظارت بر مدیران می باشد. منطق این فرضیه این می باشد که به علت بالا بودن هزینه نظارت، فقط سهامداران بزرگ نظیر سرمایه گذاران نهادی می توانند به مزایای  کافی دست یابند تا انگیزه  نظارت را داشته باشند. در واقع، سرمایه گذاران نهادی  بزرگ، فرصت، منابع، تخصص و توانایی نظارت، تأدیب و تاثیرگذاری بر مدیران را دارند. به هر حال، این که آیا نهادها از توانایی خود برای تاثیرگذاری بر تصمیمات شرکت بهره گیری می کنند یا نه تابعی از سهام متعلق به آنهاست. اگر سهام متعلق به سرمایه گذاران نهادی زیاد باشد، این سهام کمتر قابل داد و ستد می باشد و پس برای دوره های طولانیتری نگه داشته می گردد. این دسته ، سرمایه گذاران نهادی پایا ( بلندمدت) هستند.  آنها به احتمال زیادی در امر نظارت شرکت می کنند ؛ زیرا زمان طولانیتری برای یادگیری در مورد شرکت ها و همچنین فرصت های بیشتری برای تأثیرگذاری بر مدیریت دارند.  اما زمانی که سرمایه  گذاران نهادی تعداد سهام نسبتا کمی در شرکت دارند، می توانند در صورت ضعیف بودن عملکرد شرکت به راحتی سرمایه گذاری های خود را نقد کنند و در نتیجه انگیزه کمی برای نظارت دارند. اینها سرمایه گذاران نهادی ناپایا (کوتاه مدت) هستند؛ زیرا تمایل به انجام معاملات مکرر بر اساس اطلاعات دارند و بر سودهای تجاری کوتاه مدت را تأکید می کنند.
پس با در نظر داشتن مطالب ذکر گردیده افزایش درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، سبب می گردد تا آنها انگیزه های بیشتری داشته باشند که از انباشت موجودی های نقدی توسط مدیران جلوگیری کنند بدین مقصود که موجودی های نقدی صرف فعالیت های سرمایه گذاری  و توسعه ای شرکت به مقصود رسیدن به اهداف استراتژیک شرکت گردد.
2-4-2 ارتباط بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی

ساختار مالکیت شرکت‌ها، تأثیر مهمی را در تعیین موجودی‌های نقدی نگهداری شده بوسیله شرکت‌ها بازی می کند. اگر دولت، میزان زیادی از مالکیت را دارا باشند نظارت سایر مالکان بر روی اعمال مدیران را مشکل‌تر می‌سازد زیرا مالکیت بیشتر توسط دولت، به مدیران امکان کنترل بیشتر بر روی شرکت می‌دهد و توانایی آن‌ها برای مقاومت در برابر فشارهای بیرونی را افزایش می‌دهد. از جهتی در صورت کاهش وجه نقد شرکت، مدیران سریعا از دولت درخواست وجه می نمایند. پس می توان انتظار داشت ارتباط بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی مثبت باشد.
2-4-3 ارتباط تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
تمرکز مالکیت به حالتی اطلاق می گردد که میزان در خور ملاحظه ای از سهام شرکت به سهامداران عمده(اکثریت) تعلق داشته باشد و نشان می دهد چند درصد سهام شرکت در دست عده محدودی قرار دارد. نتایج پژوهش مهدوی و میدری (1384) حاکی از آن می باشد که تمرکز مالکیت در بازار اوراق بهادار تهران درسال 1384  بسیار بالابوده می باشد. آنها در پژوهش خود با مقایسه شاخص های تمرکز مالکیت در بازار ایران و پنج کشور آمریکا، ژاپن، آلمان، چین، و چک به این نتیجه رسیدند که بازار سهام ایران دارای ساختار مالکیتی بسیار متمرکز می باشد. بعلاوه نتایج این پژوهش نشان داد که در ایران نیز همچون کشور چک، تمرکز بیشتر مالکیت با کارایی بیشتر همراه بوده می باشد. به بیانی دیگر کوچک کردن مالکیت تاثیر منفی بر کارایی دارد. پس انتظار می رود که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت بالاتر می باشد کنترل مالکان بر مدیران بیشتر باشد. در نتیجه مدیران کمتر می توانند به مقصود انگیزه های شخصی خود وجه نقد بیشتری را در شرکت انباشت نمایند. با در نظر داشتن مطالب اظهار شده می توان انتظار داشت که ارتباط تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی منفی باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
با در نظر داشتن مسئله‌پژوهش پرسش‌های زیر مطرح می گردد:

  • آیا بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی شرکت ها و میزان وجوه نقد نگهداری شده توسط آنها ارتباط معناداری هست؟

  • دیدگاهتان را بنویسید