مدل بندی ارتباط بین دارایی های نامشهود و عملکرد شرکت‌ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

5-7- بهره گیری کنندگان نتایج این پژوهش
با در نظر داشتن موضوع پژوهش بهره گیری­کنندگان از نتایج این پژوهش را می­توان به توضیح زیر برشمرد:

 • شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران این شرکت­ها می­توانند با شناسایی و گزارش مناسب­تر دارایی­های نامشهود خود، ارتباط دارایی­های خود با عملکرد شرکت را به روشنی نشان داده و به سرمایه­گذاران برای اخذ تصمیم­های مناسب­تر کمک نمایند.
 • کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ایران- با در نظر داشتن اینکه یکی از اهداف تدوین استاندارد، ارائه اطلاعات مناسب برای ذینفعان می باشد، معناداری روابط بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده با عملکرد می­تواند به عنوان شروع تفکر در مورد بازنگری استاندارد مربوط به دارایی نامشهود مطرح باشد.
 • جامعه حسابداران رسمی ایران- همان گونه که پیشتر ذکر گردید، متاسفانه با وجود استانداردهای تدوین شده برای حسابداری دارایی­های نامشهود در بعضی از موارد که صورت­های مالی حسابرسی شده بودند، مبالغ تجدید ارائه شده دارایی­های نامشهود ثبت شده نشان از عدم رعایت این استانداردها دارد. توجه کافی حسابرس به شناسایی و ثبت صحیح دارایی­­های نامشهود می­تواند به شفافیت مالی کمک قابل توجهی نماید.
 • سازمان بورس اوراق بهادار- سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی بازار سرمایه می­تواند برای اظهار تفاوت بین ارزش بازار دارایی­ها و ارزش دفتری شرکت، از نتایج این پژوهش نیز بهره گیری نموده و دستورالعمل­های مربوط به افشای دارایی­های نامشهود را تدوین نماید.
 • سرمایه­گذاران در شرکت­ها- سرمایه­گذاری مناسب نیازمند اطلاعات کامل و صحیح می باشد. با در نظر داشتن وجود ارتباط مثبت معنادار بین دارایی­های نامشهود ثبت نشده و عملکرد، این گروه از ذینفعان می­توانند از شرکت­ها مطالبه اطلاعات بیشتری در خصوص دارایی­های نامشهود نمایند.
 • سایر بهره گیری­کنندگان از صـورت­های مالی شرکت­ها- به مقصود اخذ تصمیم­های مناسب­تر، سایر بهره گیری­کنندگان از قبیل دولت و بانک­ها می­توانند توجه بیشتری به دارایی­های نامشهود شرکت و در نتیجه ارزش واقعی شرکت داشته باشند.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   اهداف پژوهش:
  با در نظر داشتن سوال­های مطرح شده در بخش­های پیشین، اهداف این مطالعه به توضیح زیر می باشد:

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • مطالعه اهمیت گزارشگری دارایی­های نامشهود شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • اندازهگیری اقلام “نامشهود ثبت نشده” شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر داشتن ارزش بازار این شرکت­ها،
 • مطالعه تاثیر ارزش اقلام “نامشهود ثبت نشده[1]” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • مطالعه تاثیر دارایی­های “نامشهود ثبت شده” بر عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
 • ارائه پیشنهادهایی در خصوص شناسایی و یا عدم شناسایی اقلام نامشهود و اصلاح عملیـات گزارشـگری شـرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
 • مدل­بندی ارتباط بین دارایی­های نامشهود و عملکرد به مقصود پیش­بینی عملکرد.

 • دیدگاهتان را بنویسید