تاثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و بازده آتی شرکت های دارای عرضه اولیه در بازار سرمایه ایران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- کیفیت حسابرسی
از انجا که کیفیت حسابرسی قبل از انجام حسابرسی ویا حین ان قابلیت نظاره ندارد نیاز به متغیرهایی می باشد تابر اساس ان بتوان کیفیت واقعی حسابرسی را ارزیابی نمود. کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات بااهمیت در حوزه حسابرسی وبازار سرمایه می باشد. به مقصود شناخت مفاهیم وابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده می باشد تارابطه بین کیفیت حسابرسی ومتغیرهای دیگر کشف گردد. به هرحال ازانجا که کیفیت حسابرسی در اقدام به سختی قابل نظاره می باشد، تحقیقات در این زمینه همواره با معضلات زیادی روبرو بوده می باشد. هدف این پژوهش مرور ادبیات ومبانی نظری مرتبط با کیفیت حسابرسی با تصریح به بعضی تحقیقات انجام شده می باشد.
2-3-1- تعریف کیفیت حسابرسی :

یکی از متداولترین تعریف ها درمورد کیفیت حسابرسی تعریفی می باشد که توسط دی انجلو (1981) ارائه شده می باشد. اوکیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرده می باشد: ارزیابی بازار از احتمال اینکه حسابرس موارد تحریفات با اهمیت در صورتهای مالی وسیستم های حسابداری صاحب کار را کشف کند وتحریفات با اهمیت کشف شده را گزارش کند. تحریف دی آنجلو از کیفیت واقعی حسابرسی مبتنی بر برداشت بهره گیری کنندگان یا به اصطلاح، استنباط بازار از کیفیت حسابرسی می باشد. بهره گیری از این تعریف در اظهار کیفیت واقعی حسابرسی با این فرض اساسی صورت میگیرد که برداشت از کیفیت حسابرسی، منعکس کننده کیفیت واقعی حسابرس می باشد. تیتمان وترومن کیفیت حسابرسی را میزان صحت و درستی اطلاعاتی که پس از حسابرسی در اختیار سرمایه گذاران قرارمیگیرد تعریف کرده اند. این تعریف مشابه تعریف پالمروس از کیفیت حسابرسی می باشد. دیوید سون ونیو (1993) تعریف کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس در کشف وگزارش تحریفات با اهمیت و نیز درستکاری انجام شده در سود خالص میداند. اما لام وچنگ (2012) اعتقاد دارند که کیفیت خدمات حسابرسی به جای آنکه یکجا مورد مطالعه قرار گیرد، بایستی برای هر پروژه حسابرسی جداگانه مطالعه گردد. یک مشکل اساسی در تعریف کیفیت حسابرسی فرق بین کیفیت حسابرس وکیفیت حسابرسی می باشد.بسیاری از تحقیقات، هیچ تفاوتی بین این دو اصطلاح قائل نشده واغلب انها را معادل یکدیگر به کار میگیرد. کیفیت حسابرسی به عنوان کیفیت کلی خدمات حسابرسی در تمام حسابرسی های موسسه حسابرسی تعریف میشود. کیفیت حسابرسی بایستی برای هرپروژه حسابرسی به گونه جداگانه تعریف گردد، زیرا موسسه حسابرسی ممکن می باشد تمام حسابرسی های خودرا در یک سطح کیفی مشابه اجرا نکند. به بیانی دیگر کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم (کیفی بودن حسابرسی های موسسه حسابرسی) می باشد. درحالی که کیفیت حسابرسی مبتنی بر مفهوم (کیفیت واقعی هر یک از پروژه های حسابرسی ) می باشد. پس فرق قائل شدن بین این دو مفهوم درتحقیقات مربوط به کیفیت حسابرسی ضروری می باشد. حسابرسی با کیفیت بالاتر، بااحتمال بیشتری عملکردهای حسابداری مورد تردید را کشف می ‌کند. زیرا موسسه حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع وانگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه وتقلب هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :


دیدگاهتان را بنویسید