تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری

قسمتی از متن پایان نامه :

2-4  رعایت انصاف در افشای اطلاعات 
اصولاً، به سبب مفهوم انصاف در توزیع، که بیشتر دارای بار مساوات و برابری می باشد، اصل «رعایت انصاف در افشای اطلاعات» مستلزم گسترش دادن سیستم افشای اطلاعات حسابداری (به روش متعارف) می باشد تا علاوه بر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان که در امور سازمان دارای منافع و حقوق اصلی هستند، منافع سایر گروه های ذینفع نیز تضمین گردد. تکیه بر رعایت انصاف به صورت متعارف در اجرای اصول پذیرفته شده حسابداری و در راستای ارائه اطلاعات موجب بروز بعضی از محدودیت ها و بی انصافی در ارائه گزارشها و افشای اطلاعات شده می باشد. برای حل چنین مسئله ای در ارائه گزارش ها و افشای اطلاعات چند پیشنهاد ارائه شده می باشد که در ادامه بصورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند (ریاحی بلکویی، 1381).
 2-4-1  پیشنهاد بدفورد[1] برای افشای اطلاعات

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بدفورد (1973) برای تسهیل در امر حل مسائلی که در ارتباط با نظریه «رعایت انصاف» در حسابداری بروز می کنند، پیشنهاد نمود که دامنه افشای اطلاعات حسابداری گسترش یابد. بدفورد پیشنهاد نمود، به جای این که تنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گیری، تکیه گردد، ابزارها یا روش هایی ارائه گردد تا به آن وسیله اطلاعاتی سودمندتر به تصمیم گیرندگان و مدیریت ارائه گردد. گسترش دادن دامنه افشای اطلاعات حسابداری مستلزم گسترش دادن وی‍‍ژگیهای افشای اطلاعات می باشد که در زیر برشمرده می گردد (بدفورد، 1973):

 • گسترش دادن محدوده بهره گیری کنندگان
 • گسترش دادن حوزه بهره گیری کنندگان
 • گسترش دادن شیوه های سنجش و اندازه گیری.
 • بالا بردن کیفیت اطلاعاتی که افشا می گردد.
 • افزایش راه ها و روش های افشای اطلاعات.
 • 2-4-2  تئوری لِو[2]
  لِو (1988) سیاست مبتنی بر برابری وکارایی سیاست ها و خط مشی های حسابداری ارائه نمود. لِو چنین استدلال نمود که برای پیشرفت در زمینه توجه کردن به مسئله اساسی سیاست ها و خط مشی های حسابداری بایستی به صورتی عیان توجه سیاست گذاران را معطوف این مسئله نمود (مقصود از برابری این می باشد که در بازار سرمایه همه با هم برابرند). این برابری در قالب وجود فرصت یکسان با اطلاعات متقارن برای همه سرمایه گذاران به نمایش گذاشته می گردد. در این راستا بایستی اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ریسک) به صورت یکسان به همه سرمایه گذاران داده گردد و بازار با یک چشم به همه آنها نگاه کند. به گونه کلی، به نفع سرمایه گذاران آگاه می باشد که منافع سرمایه گذاران ناآگاه را تأمین کنند. این استاندارد ایجاب می کند که اطلاعات متقارن، به گونه دایم، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن گردد و برای سیاست گذاران حسابداری شاخصی عملیاتی و نسبتاٌ ساده ارائه نماید که از نظر افشای اطلاعات منافع عموم را تامین کنند. در واقع این مفهوم بر پایه یک اصل بسیار معروف، در سیاست عمومی، قرار گرفته می باشد و آن توزیع مجدد ثروت می باشد (لِو، 1988).
  [1] Bedford
  [2] Lev’s Theory

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

     اهداف پژوهش


  پاسخی بگذارید