قسمتی از متن پایان نامه :

2-3- کیفیت سود
2-3-1- تعاریف

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

اطلاعات حسابداری دارای وظیفه­ ارزش‌گذاری می باشد. تأثیر اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، به­گونه عمده ناشی از وظیفه ارزش‌گذاری می باشد؛ اطلاعات حسابداری با کیفیت بالا باعث می گردد تا اطلاعاتی را برای سرمایه‌گذاران جهت کمک به آن‌ها در ارزش‌گذاری صحیح دارایی‌ها و تصمیمات سرمایه‌گذاری، فراهم آورد و زیان‌های ناشی از ارزش‌گذاری یا تصمیم‌گیری ناصحیح در سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. (یوانگ و جیانگ، 2008). کیفیت اطلاعات حسابداری به‌عنوان دقتی می باشد که گزارش‌گری مالی در اظهار اطلاعات حسابداری و در ارتباط با عملیات‌ شرکت، به ویژه جریان‌های نقدی مورد انتظار دارد و به مقصود آگاهی سرمایه‌گذاران ارائه می گردد (ثقفی و همکاران، 1390).
سود یکی از با اهمیت­ترین اقلام صورت­های مالی می باشد که در شرکت­ها به عنوان یکی از معیارهای تصمیم­گیری برای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه اقتصادی به شمار می رود. هدف از گزارش سود بر اساس بیانیه شماره یک مفاهیم حسابداری هیات استانداردهای حسابداری مالی[1]، تامین و ارایه اطلاعات مفید برای اندازه‌گیری عملکرد و کارایی مدیریت، پیش­بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام، مبنایی برای تشخیص مالیات، مطالعه قیمت محصولات، مطالعه مخاطرات سرمایه­گذاری در شرکت یا اعتباردهی و … برای ذی­نفعان می‌باشد. در تعیین ارزش شرکت علاوه بر کمیت سود، به کیفیت آن (زمینه بالقوه رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی) نیز بایستی توجه نمود (احمدپور، 1388).
به گونه کلی، هر چه سود گزارش شده به بهره گیری­کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت­تر محسوب می­گردد اما به دلیل آن که افراد از اطلاعات در تصمیمات متفاوتی بهره گیری می­کنند امکان ارایه یک تعریف جامع از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تأثیر می­گذارد. مانند این اطلاعات (غیرمالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط بهره گیری­کنندگان و سایر محدودیت­های بالقوه­ای می باشد که بر سر راه بهره گیری­کننده قرار می­گیرد (شیپر و وینسنت[2]، 2003).
کیفیت سود دارای جنبه­های متفاوتی می باشد و از این رو تعاریف متفاوت و معیارهای اندازه­گیری متفاوتی در ارتباط با آن مطرح شده می باشد که مهمترین آن به توضیح زیر می باشد:
روساین سودی[3] (1999) را با کیفیت­تر می­داند که پایدارتر باشد. از دید ریچاردسن و همکاران[4] (2001) کیفیت سود درجه ثبات عملکرد عایداتی در دوره آتی می باشد. تعریف بنیش و وارگاس (2002) از کیفیت سود احتمال پایداری عایدات آتی تعریف می­کند. پنمن و ژانگ[5] (2002) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آتی تعریف می­کنند. از دیدگاه هاج (2003) کیفیت سود درجه تفاوت سود خالص گزارش شده از عایدات واقعی می باشد.تعریف میخاییل و همکاران[6] (2003) از کیفیت سود عبارت می باشد از درجه ارتباط عایدات گذشته یک شرکت با جریان نقد آتی آن. وایت[7] (2003) کیفیت سود را میزان محافظه­کاری اعمال شده در سود گزارش شده می­داند. لاگی و مارکورات (2004) سودی را با کیفیت  می­داند که میزان محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد. کرسکن هایتر و ملومارد[8] (2004) سود با کیفیت را سودی می­داند که محتوای اطلاعاتی بیشتری داشته باشد و به ارزش شرکت در بلندمدت نزدیک­تر باشد.
برای کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارایه شده می باشد. مانند پایداری سود (پایداری سود به معنای تکرارپذیری (استمرار) سود جاری می باشد. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می­گردد کیفیت سود شرکت بالاتر می باشد.)[9]، قابلیت پیش­بینی و نوسان­پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را مطالعه نماید.
[1] Financial Accounting Standards Board (FASB)
[2] Schipper, K, and L. Vincent
[3] 33.     Rotenstein, A
[4] Richardson, S. et. al
[5] Penman & Zhang

[6] Mikhail, B et al
[7] White
[8] Kirschenheiter M, Melumad N
[9] Earning Power

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید