شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-6-2 تئوری قرارداد 
بر اساس نظریه قراردادها،هر واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران،مدیران،کارکنان،فروشندگان،دولت،اعتباردهندگان و حسابرسان فرض نمود.هر یک از گروه ها،قراردادی جدا با واحد تجاری دارند.سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند.مدیران،کارکنان و حسابرسان،خدمات و مهارت خود را به واحد تجاری و مالکان آن عرضه می کنند و انتظار جبران آن را از طریق پاداش،حقوق و حق الزحمه دارند.مشتریان در ازای خرید کالا و یا خدمات،به واحد های تجار وجه نقد پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می کنند.همچنین فروشندگان در ازای دریافت وجوه نقد،مواد و کالا را به شرکت ارائه می نمایند.دولت نیز در ازای فراهم آوردن خدمات عمومی از شرکت مالیات دریافت می نماید.در این بین مدیران وظیفه اداره واحد تجاری را در راستای تداوم فعالیت واحد تجاری و حفظ افراد طرف قرارداد،نظارت و کنترل بر دریافت ها و پرداخت های هر یک از مشارکت کنندگان قرارداد و در نهایت انتشار اطلاعات برای جذب مشارکت کنندگان جدید در فرآیند قرارداد را به عهده دارد.مدیران واحد تجاری با انتشار اطلاعات میان گروه های مختلف،حداقلی از سطح دانش و آگاهی درمورد وضعیت مالی،عملکرد و انعظاف پذیری فراهم می آورد.
در مدل قراردادی مذکور، فرض می گردد که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. پس همکاری آنها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق می باشد که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.
اگر حقوق کارمندان در یک واحد تجاری بیشتر از واحد های تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید می باشد. همچنین این موضوع در مورد سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می کند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می کند، به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع باعث می گردد که آنها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند. (بنی مهد، تئوری حسابداری، 51-49 )

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

سوال اصلی پژوهش که درصدد پاسخ به آن هستیم به توضیح زیر می باشد:
آیا مدیریت سود بر نوع اظهار نظر حسابرس تاثیر می گذارد؟

بر اساس متغیر های مستقل(قدر مطلق اقلام تعهدی اختیار،اقلام تعهدی اختیاری مثبت و اقلام تعهدی اختیاری منفی) سوال اصلی به سه سوال فرعی زیر تفکیک می گردد:


دیدگاهتان را بنویسید