مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4-  قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

برای انتخاب جامعه آماری به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع و        گروه‌های مختلف رجوع گردیده می باشد. زیرا، اطلاعات شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی، حسابرسی می گردد، در نتیجه نسبت به اطلاعات سایر شرکت­ها از قابلیت اتکاء بالاتری برخوردار می باشد. دوره زمانی پژوهش، اطلاعات مالی مربوط به عملکرد سال­های 1386 الی 1390 شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به مدت 5 سال می­باشد.
3-5- نمونه­ گیری و حجم نمونه
شرایط لحاظ شده شرکتها برای نمونه‌گیری برای تعداد شرکت‌های مورد مطالعه در بورس عبارت‌اند از:
1-پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

2-در طول سالهای 1385 تا 1390 در بازار بورس حضور داشته باشد.
3-شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
4-نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از 4 ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.

 • اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.
 • تعداد کل  شرکت های بورس تا پایان سال 90 ،467 شرکت می باشد که تعداد نمونه های پژوهش فوق 113 شرکت انتخاب شده می باشد .
  3-6- روش گردآوری اطلاعات
  گردآوری داده­های مورد نیاز پژوهش، یکی از مراحل اساسی آن می باشد و به لحاظ اهمیت آن، بایستی به گونه دقیق تعریف و مشخص گردد. مرحله گردآوری داده­ها، آغاز فرایندی می باشد که طی آن پژوهش­گر یافته‌های میدانی و کتابخانه­ای را گردآوری می­کند و سپس به اختصار­سازی یافته­ها از طریق طبقه­بندی و سپس تجزیه و تحلیل آنها می­پردازد و فرضیه­های تدوین‌شده خود را مورد ارزیابی قرار می­دهد و در نهایت نتیجه­گیری می­کند و پاسخ مسأله پژوهش را به اتکای آنها می­یابد؛ به بیانی دیگر، پژوهش­گر به اتکای داده­های گردآوری‌شده حقیقت را آن گونه که هست کشف می­کند؛ پس، اعتبار داده­ها اهمیت بسیاری دارد، زیرا داده­های غیر معتبر مانع از کشف حقیقت می گردد و مسأله و مجهول مورد نظر پژوهش­گر به درستی معلوم نمی­گردد و یا تصویری انحرافی و ناصحیح از آن ارائه خواهد گردید. برای حفظ اعتبار داده­های گردآوری‌شده، پژوهش­گر بایستی داده­های صحیح را با دقت تمام گردآوری کند (حافظ­نیا،1385).
  در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای بهره گیری شده می باشد. مبانی نظری و پژوهش­های انجام‌شده مورد بهره گیری قرارگرفته و همچنین مطالعات کتابخانه‌ای به مقصود کشف متغیرها، عوامل مؤثر و ارائه فرضیه‌ها انجام گرفته می باشد.

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
  با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
 • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟