مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان
2-2-1 – شرایط عدم اطمینان در تصمیم گیری
امروزه تقریبا فعالیت همه سازمان‌ها و واحدهای تجاری در جهت تولید و ارائه‌ی کالا و خدمات، متأثر از عوامل محیط خارجی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند، کالاهای خود را در آن به فروش می‌رساند و عوامل مورد نیاز برای تولید و خدمات را از آن تأمین می ‌کند. در نتیجه‌ی این ارتباط، عملیات و عملکرد سازمان‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل دیگر، همه‌ی سازمان‌ها و واحدهای تجاری برای کسب سود و تداوم فعالیت، به ناچار با محیط فعالیت خود در ارتباط هستند که در نتیجه‌ی این ارتباط، عملکرد و سودآوری آن‌ها تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و تابعاً سازمان‌ها نیز  بر محیط فعالیت خود تأثیر می‌گذارند. اهمیت تأثیر محیط بر سازمان آن چنان می باشد که استاگدیل عقیده دارد، هر سازمان به نوعی محصول محیط خود می باشد؛ زیرا که درگیر مبادله با محیط خود بوده و نیز ادامه‌ی حیات سازمان به شدت ریشه در روابط نگهدارنده‌ی آن با محیطش دارد(رضوانی و سهام خدم، 1389).
از آنجاکه هیچ سازمانی نمی‌تواند تأثیر عوامل محیطی را بر عوامل تولید خود، کنترل و یا محدود کند، در نتیجه نتایج عملیات و سودآوری آنها نیز تا حد زیادی متأثر از عوامل محیط خارجی بوده و این تأثیرگذاری به گونه کامل تحت کنترل مدیران نیست. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش‌بینی نشده در عوامل محیط خارجی سازمان‌ها و هم چنین عدم اطمینان‌های ایجاد شده در محیط فعالیت سازمان، در بسیاری از موارد می‌تواند سوآوری و عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد (همان منبع).
عدم اطمینان‌ها و شرایط غیرقابل پیش بینی که همواره از طریق محیط بر سازمان تحمیل می گردد، مدیران را در انتخاب استراتژی‌های مختلف در روبرو شدن با این عوامل دچار سردرگمی می کند. مدیران همواره کوشش دارند با انعطاف‌پذیری، اثر این عوامل محیطی را تعدیل کنند. مقصود از انعطاف پذیری، توانایی سازگاری شرکت پیش روی شرایط عدم اطمینان در محیط‌های با تغییرات سریع می‌باشد. اگر استراتژی‌های انتخابی توسط مدیر نتواند اثر عدم اطمینان‌های تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد، آن‌گاه گزارشگری مالی تحت تأثیر ناشی از این عدم اطمینان قرار خواهد گرفت. یکی از مهم‌ترین عناصر گزارشگری مالی که تحت تأثیر عدم اطمینان‌های محیطی قرار می‌گیرد، گزارشگری سود می‌باشد. اگر مدیر نتواند با انتخاب استراتژی‌های راهبردی، آثار عدم اطمینان‌های محیطی را در سود تعدیل نماید، کوشش خواهد نمود با انتخاب روش‌های حسابدرای لازم و یا تأخیر و یا تعجیل در شناسایی درآمدها و هزینه‌ها آثار این عدم اطمینان‌ها را در گزارش سود خنثی نماید (همان منبع).
برای مطالعه عدم اطمینان‌های محیطی آغاز بایستی محیط فعالیت شرکت را شناخت. محیط عبارت می باشد از تمامی عواملی که در خارج از شرکت وجود دارند و بر تمام یا بخشی از آن اثر می‌گذارند. این تعریف اظهار‌کننده‌ی فضایی می‌باشد که شرکت در آن به انجام فعالیت اقتصادی می‌پردازد. پیش‌بینی این فضای اقتصادی و واکنش نشان دادن به وقایعی که ممکن می باشد فعالیت شرکت را تحت تأثیر قرار دهد، همواره یکی از دغدغه‌های مدیران شرکت‌ها می‌باشد. در سه حالت می‌توان محیط را غیرتکراری و نامطمئن نامید(رضایی نژاد و بابادی، 1391):

 • هنگامی که افراد از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری شکایت دارند،
 • در مورد صحت بخش اطلاعات، تردید هست.
 • تصمیم گیرنده در مورد ترتیب طبقه بندی اطلاعات مرد نیاز نامطمئن می باشد. عدم اطمینان‌های محیطی، شرایط و اقدامات برآمده از همین محیط می‌باشد.
 • برای عدم اطمینان‌های محیطی تعاریف مختلفی ارائه شده که تعدادی از این تعاریف عبارتند از:

 • عدم اطمینان محیطی به عنوان منشاء حوادث و روندهای متغیری که فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای سازمان خلق می ‌کند، تعریف می گردد( محقر و همکاران، 1389).
 • پفر و سالانسیک[1](1978)، عدم اطمینان‌های محیطی را به عنوان درجه‌ی ناتوانی در پیش بینی وضعیت آتی و رویدادهای آتی تعریف میکنند.
 • عدم اطمینان‌های محیطی یک عامل تصادفی می باشد که انتخاب شیوه‌ی عملکرد را تحت تأثیر قرار می‌دهد(گواین درجن[2]،1984).
 • عدم اطمینان به احساس افزایش یافتن تردید تصریح دارد از طریق تغییر پذیری ذاتی ایجاد می گردد. در دنیای مدیریت شرکتی، عدم اطمینانهای محیطی به تردیدهای حرفه ای مدیران بر میگردد که این تردید‌ها زمانی ایجاد می گردد که مدیر با شرایط رقابتی در آینده روبه رو می گردد که پیش بینی آن در زمان کنونی مشکل می‌باشد(مک مولن و شپرد[3]، 2006).
 • با در نظر داشتن تعاریف ارائه شده، به گونه کلی شریط عدم اطمینان‌ را می‌توان شرایط تحمیل شده توسط محیط بر شرکت تعریف نمود که 1) غیرقابل پیش بینی بوده، 2) فرصت‌ها و تهدیدهایی را برای شرکت ایجاد نموده و 3) متغیر می باشند. البته بایستی به این نکته توجه نمود که تغییر، عدم اطمینان را ایجاد نمی‌کند، اما معمولاً تغییر به سختی قابل پیش‌بینی می باشد.
  عدم اطمینان می‌گوید که در یک جایگاه معین یک فرد نمی تواند اطلاعات را بطور کمی و کیفی به گونه‌ای مناسب برای تشریح، پیش‌بینی و ارائه حکم بطور معین و به شکل مقداری (عددی) و یا براساس دیگر ویژگیهای آن مرتب سازد. در ادامه به تشریح جنبه‌های گوناگون عدم اطمینان پرداخته شده می باشد(خسروشاهی، 1392).
  زمینه معمول برای تحلیل ریسک و مدیریت آن، مسئله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان می‌باشد که بطور سنتی با بهره گیری از نظریه مطلوبیت انتظاری[4] مطالعه می گردد. هر چند این نظریه بسیار محدود به موارد کاربردی می باشد، اما می‌تواند دیدگاه‌های مهمی در مورد اعتبار مفروضات ارائه نماید. تصمیم‌گیری برای پیش‌بینی نتایج یک واقعه بر مدل‌هایی تاکید دارد. عدم اطمینان به معنی امکان پیش بینی نتایج از طریق توزیع‌های احتمالی می‌باشد. عدم اطمینان در بسیاری از پدیده‌های واقعی هست هنگامیکه مدل ساز عدم اطمینان را در مدل‌سازی چنین پدیده‌ای لحاظ می کند نتیجه آن به زمینه و محیط آن پدیده بستگی پیدا می کند. اگر مدل‌ساز تصمیم به لحاظ کردن عدم اطمینان بگیرد، او مجبور می باشد که روشی را برای مدل کردن آن انتخاب کند (همان منبع).

  بعضی از محققان عقیده دارند که یک تئوری، مثلاً نظریه احتمالات برای مدل‌سازی تمام انواع عدم اطمینان کفایت می کند. تا دهه 1960 نظریه‌های احتمالات و آمار تنها روش‌هایی بودند که برای مدل سازی عدم اطمینان بکار گرفته می‌شدند و این روش‌ها از سوی صاحب نظران بعنوان روشی برای مسائل علمی، سیستم‌ها، پدیده‌ها یا حتی مسائل فلسفی نگریسته می شده می باشد. بعد از دهه 1960 نظریه‌های دیگری برای مدل کردن عدم اطمینان ارائه شدند. بعضی از این نظریه‌ها حتی ادعا می کنند که تنها ابزار مناسب برای مدل سازی عدم اطمینان می باشند، در حالیکه تا کنون مفهوم عدم اطمینان به گونه یکسان از سوی محققین تعریف نشده می باشد.این مفهوم برای زمینه‌های مشخص، تعریف خاص آن محیط را دارا می‌باشد، برای مثال در منطق تصمیم گیری “تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان” بعنوان مجموعه کارهای انتخاب برای حالتی که پیش آمدهای آن ناشناخته می باشند تعریف می گردد(همان منبع).
  [1] Pfeffer &  Salancik
  [2] Govindarajan
  [3] McMullen & Shepherd

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  [4] Expected utility theory

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش‌های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

 • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
 • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟