تاثیر بینش مدیریت و تغییرات فروش بر رفتار نامتقارن هزینه ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3رفتار هزینه در طول زمان
از نظر اقتصادی کوتاه مدت ، محدوده زمانی می باشد که در آن بعضی عوامل تولید مانند مواد اولیه تولید تغییر می کند. به گونه کلی در کوتاه مدت هزینه های یک شرکت در ارتباط با سطح تولید شرکت متغیر و یا ثابت می باشند. اما در بلند مدت تمامی هزینه های تولیدی متغیر می باشند. آن چیز که مسلم می باشد در کوتاه مدت و بلند مدت هزینه متغیر با افزایش تولید افزایش می یابد اما این افزایش در آغاز با نرخ نزولی و سپس با نرخ صعودی می باشد (قائمی و نعمت الهی سال 1386).
رفتار هر یک از هزینه های ثابت و متغیر در طول زمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرند و در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام گرفته می باشد و به مطالعه عوامل مختلف تاثیر گذار بر هزینه های شرکتها در طول زمان پرداخته شده می باشد که مانند آن می توان به تحقیقات بالاکریشنان[1] بر روی 154 بیمارستان تصریح نمود که هر چه دپارتمانهای یک بیمارستان خدمات پیچیده تری را به بیماران ارائه کنند، میزان هزینه های عملیاتی آنها نیز بیشتر می گردد، با افزایش تعداد مراجعات بیماران تغییر چندانی در میزان هزینه های عملیاتی ایجاد نمی گردد. در واقع این پژوهش تاثیر پیچیدگی خدمات ارائه شده توسط بیمارستانها به بیماران را بر هزینه های عملیاتی آنها نشان می دهد.
در تحقیقی دیگر توسط کالا پور[2] در سال 2004 عنوان گردید که نرخ افزایش هزینه متغیر به کل هزینه ها علاوه بر تغییرات تکنولوژیکی تحت تأثیر تصمیمات مدیریتی نیز قرار دارد و در این پژوهش تأثیر تعداد بیماران بر هزینه متغیر بیمارستان مطالعه گردید.
[1]-Balakrishnan and others
[2]-Sanjay KallaPur

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف علمی:


دیدگاهتان را بنویسید