مطالعه و تدوین مولفه های موثر بر رضایتمندی مشتریان در بانکداری الکترونیک

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2-10-3) بانکداری اینترنتی
بانکداری اینترنتی که یکی از روشهای جدید بانکداری در جهان امروز میباشد،سبب شده تا با اجتناب از مراجعه مستقیم به بانکها،کلیه اموربانکی توسط خود فرد و تحت کنترل وی در هرزمان و مکانی با صرفه جویی در وقت و هزینه صورت گیرد.
بانکداری اینترنتی هزینه عملیات ارائه خدمات را کاهش داده و منجر به سطوح بالاتر رضایت مشتریان میشود.[67]
مهمترین مزایای بانکداری اینترنتی حق الزحمه پایین، صرفه جویی در زمان و آزادی زمان و مکان می باشد . [50]
دسترسی خانگی،استقلال،صرفه جویی درزمان،امنیت وکنترل از مهمترین ویژگیهای بانکداری اینترنتی میباشند.[74]
در این نوع از بانکداری، مشتریان عملیات بانکی را از طریق وب سایت[1]، که توسط بانک روی شبکۀ عمومی (اینترنت) ایجاد شده می باشد، انجام می دهند. این نوع از بانکداری دارای سطوح مختلفی می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

الف. اطلاعاتی[2]
این سطح، ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی به شمار می رود. بانک، اطلاعات سرور خود را بر روی یک وب سایت قرار می دهد و خدمات بانکی اینترنتی را ارائه می کند.
ب. ارتباطات[3]
این سطح از بانکداری اینترنتی، امکان انجام مبادلات بین بانک و مشتری را فراهم می آورد. این روش دقیقاً بر اساس پست الکترنیکی کار می کند.

ج. مبدالات[4]
در این سطح مشتریان مشتریان مجاز هستند با یکدیگرمبادله کنند. این مبادلات می تواند شامل
مطالعه حساب ها، پرداخت صورت حساب ها، انتقال وجوه و یا هرگونه عملیات بانکی دیگر باشد. این سطح نیاز به امنیت بالایی دارد.
[1] – Web site
[2] – Information
[3] – Communication
[4] – Transaction

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:
سوال اصلی پژوهش