مطالعه تاثیر اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر ارزش شرکت ‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2-3-7- اهداف حسابداری منابع انسانی
حسابداری منابع انسانی به عنوان ابزاری برای سنجش، گزینش، هزینه یابی، ارزش گذاری نیروی انسانی، را به عنوان یک منبع اصلی برای هر سازمانی می باشد.(پایل ،1971)

 • ثبت ارزش اقتصادی بشر در گزارشات مالی
 • محاسبه سرمایه گذاری سازمان در منابع انسانی خود
 • افزایش کارآیی مدیریت با بهره گیری از حسابداری منابع انسانی به عنوان یک ابزار مدیریتی
 • ایجاد تفکر صحیح نسبت به داراییهای انسانی به عنوان یک منبع با ارزش و شناسایی ارزش منابع انسانی و اندازه گیری بهای تمام شده آن برای سازمان
 • محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی سازمان ایجاد می کند
 • شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره وری ناشی ازسرمایه گذاری در منابع انسانی
 • ایجاد توجه استراتژیک و راهبردی در مورد منابع انسانی
 • برنامه ریزی و تصمیم گیری بهتر درمورد کارکنان
 • تهیه اطلاعات سودمند برای اداره موثر و کارآمد نیروی انسانی توسط مدیریت واحد اقتصادی
 • تجهیز سازمان و تشکیلات شرکت با یک سیستم حسابداری دقیق تر و بازده کل داراییهای به کار گرفته شده و فراهم کردن امکان تجزیه و تحلیل برای مدیران در مورد چگونگی تغییرات
 • بر طبق تعریف مدیریت استانداردهای حسابداری آمریکا بهای تمام شده منابع انسانی از سه بخش تشکیل شده می باشد:

 • بهای تمام شده اصلی: کلیه وجوهی کد از زمان گزینش، بکارگیری، آموزش و پرورش نیروی انسانی صرف می گردد.
 • بهای تمام شده جایگزینی: کلیه وجوهی که بایستی برای جایگزینی کارکنانی که در حال حاضر در موسسه مشغول به کار هستند متحمل گردد.
 • بهای تمام شده تولید: ارزش منابع انسانی در بهره گیری مطلوب تر از آن.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:
  سوال اصلی پژوهش

 • آیا بین هزینه های منابع انسانی و ارزش بازار سرمایه شرکت ارتباط معناداری هست؟
 • سوالات فرعی پژوهش
  2- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به کل دارائیها و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  3- آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به دارائیهای سرمایه ای و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟

  4-  آیا بین نسبت هزینه های منابع انسانی به حقوق و دستمزد و پاداش و ارزش شرکت ارتباط معنا داری هست؟