قسمتی از متن پایان نامه :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
با در نظر داشتن این که یکی ازدستگاه­های نظارتی کشور که مسئولیت مطالعه عملکرد دستگاه­های اجرایی در حوزه مالی و محاسباتی را برعهده داشته دیوان محاسبات کشور بوده و یکی از وظایف اصلی دیوان مذکور وفق ماده (6) قانون دیوان محاسبات کشور، “اعلام نظردرخصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع کنترل کننده موجود دردستگاه­های مورد رسیدگی با در نظر داشتن گزارشات حسابرسی­ها و رسیدگی­های انجام شده جهت حفظ حقوق بیت­المال ” می‌ باشد، لذا لازم است دیوان محاسبات کشور با مطالعه وضعیت وجود و یا کفایت کنترل­های داخلی در دستگاه­های اجرایی نسبت به این مقوله اظهار نظر حرفه‌ای نموده و در راستای انجام وظیفه نظارت مستمر مالی برعملکرد دستگاه­های اجرایی نسبت به پیش‌گیری از وقوع انحرافات مالی اقدام نماید.
با انجام این کار ضمن اجرای قانون، ازوقوع انحرافات مالی و بروز تخلف که گاهاً موجب تضییع بیت­المال نیز می­گردد جلوگیری می‌ گردد.
از زاویه‌ای دیگر مرجع کنترل کننده داخلی وظیفه کنترل عملیات و فعالیت­ها وحرکت سازمان درراستای اهداف قانونی آن سازمان را بر عهده داشته و باعث می گردد سازمان در مسیر رسیدن به تعالی و اهداف سازمانی ترسیم شده برای آن گام بردارد. اما از طرفی عدم وجود یا عدم کفایت لازم کنترل­های داخلی باعث می گردد انحرافاتی در مسیر حرکت در قالب فعالیت­های سازمان صورت گرفته و باعث بروز تخلفات متعددی گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با عنایت به مغفول ماندن ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور که اظهار می­دارد اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع کنترل کننده داخلی و یا عدم کفایت مرجع مزبور به مقصود حفظ حقوق بیت­المال مانند سازوکارهای مقرر برای پاسداری از بیت­المال می باشد و نظر به اهمیت کفایت سیستم کنترل داخلی در دو بخش اجرا و نظارت جهت پاسداری از بیت­المال و همچنین مسکوت ماندن بحث تدوین استاندارد­های لازم در بخش عمومی‌ توسط دستگاه­های متولی، انجام این پژوهش ضروری به نظر می‌ رسد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف مشخص پژوهش:
هدف اصلی
با در نظر داشتن اظهار مساله، هدف اصلی این پژوهش شناخت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی در حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات و نیز نشان دادن اهمیت جایگاه ارزیابی کنترل­های داخلی برای انجام حسابرسی موفق در بخش عمومی‌ می­ باشد.
اهداف فرعی:
الف- شناخت تأثیر ارزیابی محیط کنترلی بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات .

ب- شناخت تأثیر ارزیابی ریسک بر حسابرسی موفق دستگاه­های اجرایی توسط دیوان محاسبات.


دیدگاهتان را بنویسید