شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

قسمتی از متن پایان نامه :

2-2- ضرورت واهمیت ارزیابی عملکرد

در محیط رقابتی امروز که دوام و بقای سازمان ها به کیفیت تصمیمات ذینفعان بستگی دارد ارزیابی عملکرد از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده و تأثیر مهمی در بهبود عملکرد سازمان ها خواهد داشت. ارزیابی عملکرد بایستی از چنان جامعیتی برخوردار باشد که بتواند تمامی ابعاد پیرامون فعالیت سازمانها را با عملکرد آنها مرتبط نموده و تأثیر تصمیمات مدیران در نیل به اهداف و ارتقا عملکرد آنها را منعکس نماید. با در نظر داشتن تأثیر کلیدی بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین ارکان مالی و اقتصادی در هر جامعه، ارزیابی عملکرد در این نهاد مالی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. رتبه بندی بانکها از نظر ارزیابی عملکرد می تواند به تمامی ذینفعان و تصمیم گیران مانند وام گیرندگان، سپرده گذاران، بهره گیری کنندگان از خدمات، تامین کنندگان، سهامداران، مدیران و کارکنان و …دیدگاه روشن و شفافی از وضعیت بانک در مقایسه با سازمان های دارای فعالیت مشابه ارائه نماید.      این امر می تواند از ابعاد گوناگون مورد مطالعه قرار گیرد. از یک بعد، نحوه و چگونگی بهره گیری بهینه از منابع در جهت انجام فعالیتهای اصلی و کسب حداکثر بازدهی می باشد که در قالب کارایی) نسبت ستاده به نهاده( تعریف میشود. در این روش، کارایی تصمیمات مدیریت در بکارگیری مناسب از منابع و امکانات سازمان نشان داده می گردد. از بعد دیگر، ارزیابی می تواند از طریق تعیین شاخصهایی در حوزه های گوناگون عملکرد و مقایسه بانکها در هر یک از این شاخصها با استانداردها و ضوابط پذیرفته شده، صورت گیرد.
با در نظر داشتن اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمان های مختلف، علت های اصلی فراگیری و اجرای رویکرد ارزیابی عملکرد در یک سازمان را به صورت مختصر می توان به توضیح ذیل عنوان نمود:

 • قضاوت و تصمیم گیری در مورد عملکرد پرسنل، گروه ها و واحدها و سازمان، نیازمند انتخاب شاخص های مناسب بوده تا با ادله مناسب، دقیق بودن برداشت ها اثبات شوند .
 • ضرورت بازنگری استراتژی ها در مقاطع مختلف پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک به مقصود تعیین اثربخشی استراتژی های مورد بهره گیری .
 • ضرورت تعیین معیارها و شاخص هائی جهت پایش اثربخشی و کارائی مطابق با الزامات استاندارد  ISO 9001.
 • ضرورت تعیین میزان دستیابی به اهداف سازمانی در راستای تخصیص منابع .
 • ارزیابی عملکرد به عنوان چراغ راه و هدایت گر کلیه فعالیت های مدیریتی مطرح می باشد .
 • رشد و توسعه پایدار سازمان، مرهون ارزیابی، تجزیه و تحلیل و مقایسه و انجام اقدامات لازم در زمینه عملکرد می باشد (کاپلان و نورتون، 1386).
 • 2-3- حوزه های ارزیابی عملکرد
  ارزیابی عملکرد به مقصود مطالعه و ارزیابی حوزه های کل سازمان، واحدهای عملیاتی، کارکنان، تیم های کاری، پروژه، فرآیند، برنامه ، محصول و خدمات یک سازمان صورت می پذیرد و روشی کاراتر می باشد که بتواند جمیع حوزه های فوق را مورد ارزیابی قرار دهد. (اسعدی و همکاران،1389)

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   سوالات پژوهش:


   دیدگاهتان را بنویسید