قسمتی از متن پایان نامه :

از زمانی که تجارت به وجودآمد، فعالیت های مالی به عنوان محاسبات کم ارزش توصیف شده بود و فعالیت های عملیاتی در حقیقت مربوط به ساخت محصول یا ارائه خدمات بود. در طی قرن ها، روش های مالی برای تطبیق با سیر تکاملی رویه های تجاری تغییر کرده می باشد، اما چالشی، که هنوز هم هست، این می باشد، که اعداد و ارقام مالی، آن چیز که که واقعاً در واحد تجاری اتفاق افتاده می باشد را، منعکس نمی کند. پس ارزیابی و اداره استراتژی واحد تجاری با دشواری انجام می شود. تغییرات در ویژگی دارایی های واحد تجاری، این چالش را بیشتر کرده می باشد. در گذشته، دارایی های شرکت در ترازنامه منعکس می گردید، اما در حال حاضر 85 درصد دارایی ها در شرکت ها نامشهود هستند(Ibid,p.18).
پس، در زمانی که دارایی های نامشهود، آینده شرکت ها را رقم می زنند، صورت های مالی تنها دارایی های مشهود را منعکس می کنند. در یک شرکت، توانایی ها و شایستگی ها می تواند منجر به نتایج مالی گردد، اما این توانایی ها و شایستگی ها در گزارش های مالی منعکس نخواهد گردید(Ibid,pp.18-19).
 

 • معیارهای ارزیابی متوازن
 • هر واحد یا سازمان تجاری، معیارهای ارزیابی متوازن خاص خود را برای انعکاس اهداف و استراتژی اش توسعه می دهد. البته احتمال می رود، بعضی از این معیارها در تمام واحدها یا زیر مجموعه ها عمومی باشند. سایر معیارها می توانند خاص هر واحد تجاری باشند(Kaplan and Norton,1996:p.44).
  به گونه کلی معیارها بایستی دارای ویژگی های زیر باشند (میچالسکا، 2005: 754):

 • با اهداف استراتژیک شرکت در ارتباط باشند.
 • کنترل کننده: این امر تاثیر گذاری بر ارزش معیارها را ممکن می سازد.
 • در قالب فعالیت ها هدایت شوند: پیشگامی(ابتکارات) در توسعه تاثیر را عهده دار شوند.
 • ساده: قواعد محاسبه آن آسان و قابل فهم باشد.
 • مطمئن: قابل دستکاری نباشد.
 • قابل تعمیم باشد: در سطوح مختلف سازمان بتوان آن را تفسیر نمود.
 • قابل اندازه گیری: بدون صرف هزینه بتوان آن را در قالب اعداد نشان داد.
 • 2-7-1- معیارها در منظر مالی

  معیارهای مالی به آسانی اثرات اقتصادی فعالیت ها را اندازه گیری می کنند. آنها نشان می دهند، که چگونه، پیاده سازی و تشخیص استراتژی در اصلاح نتایج اقتصادی شرکت ها تأثیر دارد(Michalska,2005:p.754). مطمئناً هیچ سازمانی بدون معیارهای مالی وجود ندارد. معیارهای سنتی همیشه وجود داشته اند. اما ارتباط بین اهداف، اقدامات ابتدایی، اهداف کمی و معیارها چیزی می باشد، که به تازگی بوسیله ی ارزیابی متوازن آموخته شده می باشد. به گونه سنتی معیارها برای سازمانهای انتفاعی جهت ارائه منظر مالی شامل مراحل زیر هستند(Nair,2004:pp.51-52):

  3

  درآمد، حاشیه سود، حاشیه فروش، بهای تمام شده، بهای تمام شده کالای فروخته شده، بهای تمام شده خدمات هزینه، ریسک تعدیل یافته بازده سرمایه، رتبه اعتباری، رتبه بندی بدهی، درآمد هر کارمند، بازدهx ( مثل حقوق صاحبان سهام، سرمایه گذاری، داراییها)، جریان وجه نقد، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام ، درآمد قبل از کسر بهره، مالیات و استهلاک. عایدات گروه های دولتی یا غیر انتفاعی می توانند از معیارهای دیگری به توضیح زیر باشد(Ibid): کسری بودجه، اهداف کمی مربوط به هزینه، تخصیص از اهدا کنندگان، تخصیص از قانون گذاران( مجلس)، بهای تمام شده خدمات، مالیات بخشها.
  2-7-2- معیارها در منظر مشتری
  در منظر مشتری، شرکت ها، مشتریان و بخش های بازار بایستی شناسایی شوند. ارزیابی متوازن این امکان را برای شرکت ها فراهم می سازد، که بتوانند معیارهای کاملی را برای پژوهش ارائه خدمات به مشتریان و بخش های بازار تنظیم کنند. همچنین در اغلب اوقات، ارزیابی متوازن بطور دقیق ارزش ارائه شده به مشتریان و بخش های بازار را تعیین می کند(Michalska,2005:p.754). اگر رسالت، ارزشها و دورنما را قلب سازمان در نظر بگیریم، آنگاه مشتریان جریان خونی هستند، که از ارزش سازمان محافظت می کنند. چگونگی جذب و نگهداری مشتری از فعالیت های اصلی شرکت می باشد. اما معیارهای منظر مشتری اهدافی می باشد، که با آنها به مشتری دست می یابیم، وی را نگه می داریم و بر تعداد مشتریان می افزاییم. برای درکی بهتر این معیارها بایستی آغاز موارد زیر را دریابیم(الهیاری،1387: 56):

  سوالات یا اهداف پایان نامه :

   

  -آیا امکان اجرای تکنیک “ارزیابی متوازن”به مقصود ارزیابی عملکرد در گروه شرکتهای سیمان فارس و خوزستان هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مالی ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر مشتری ارزیابی متوازن هست؟
  -آیا امکان شاخص سازی در منظر فرایندهای درون سازمانی (داخلی) ارزیابی متوازن هست؟

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

  -آیا امکان شاخص سازی در منظر یادگیری و رشد  ارزیابی متوازن هست؟
  -کدامیک از منظرهای ارزیابی متوازن بیشترین کاربرد را دارد؟


دیدگاهتان را بنویسید