قسمتی از متن پایان نامه :

2-1-3 تئوری بحران مالی

بحران مالی و ورشکستگی شرکت‌ها زیان هنگفتی را برای سرمایه‌گذاران، طلبکاران، مدیران، کارگران، عرضه‌کنندگان و مشتریان ایجاد می کند. اگر کسی علت اضمحلال شرکت‌ها را متوجه گردد با برنامه‌ریزی لازم شرکت را از مرگ صد در صد نجات می‌دهد. پس پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها پیش‌نیاز جلوگیری از ورشکستگی می باشد. در چنین حالتی محققین اطلاعات زیادی را در پیش‌بینی بالقوه بحران مالی مورد مطالعه قرار می‌دهند. مثلاً انتخاب نسبت‌ها و تجزیه و تحلیل آنها می‌تواند نقطه‌های انحراف را برای پیش‌بینی بحران مالی شرکت‌ها نشان دهند. اگر چه بین نسبت‌های مرتبط در میان محققین اختلاف نظر هست، شاید دلیل این اختلاف فقدان تعریف تئوریکی بحران مالی باشد. ادبیات بحران مالی به گونه عملی از ارائه یک تئوری کامل برای توضیح این موضوع که چرا شرکت‌ها به طرف بحران مالی می‌طریقه عاجز می‌باشند.
عدم صلاحیت مدیریت، کاهش سودآوری تحمیل بدهی سنگین می‌تواند تفسیر روشنی از احتمال بحران مالی بر مبنای یک تئوری باشد. به هر حال اگر شخصی جهت جلوگیری از بحران مالی و اضمحلال شرکت‌ها کوشش کند، ضروری می باشد علت های اساسی اضمحلال شرکت‌ها را شناسایی کند. مطالعه ادبیات بحران مالی شرکت‌ها موضوعاتی را روشن کرده می باشد:
اول- فقدان یک تئوری اساسی
دوم- فقدان مبانی در انتخاب نسبت‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

مبانی نسبت‌های پیش‌بینی مشکل می باشد و در نسبت‌های حسابداری انتخابی اختلاف‌نظر هست.
2-1-4  تئوری جدید ورشکستگی
تئوری ورشکستگی یعنی شکستی در شرکت اتفاق افتاده که به دلیل نبودن کنترل توسط یک و یا گروهی از ذی نفعان بوده می باشد.
صاحبان سهام، طلبکاران، مدیران، کارکنان، مشتریان، فروشندگان و نمایندگان دولت مانند عوامل ورشکستگی تلقی می شوند، نبودن کنترل در شرکت مدرکی علیه شرکت می باشد که احتمالاً هر ذی‌نفعی می‌تواند مدعی آن باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:


دیدگاهتان را بنویسید