قسمتی از متن پایان نامه :

3-1 مقدمه
پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی می باشد که در آن علم به کار می‌رود. از اصطلاح روش پژوهش معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می گردد. این استنباط‌ها گاه دارای همپوشانی‌ها و وابستگی‌هائی هستند و در مواردی هم روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته شده‌اند (عبدالخلیق و آجین کیا، 1379: 35).
در این پژوهش، به مقصود مطالعه تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها، متغیرهای مستقل و وابسته از دو جنبه متفاوت مورد مطالعه قرار می­گیرند. از یک سو، این متغیرها در میان شرکت­های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1386-1391 آزمون می­شوند. پس، در این مطالعه، از تجزیه و تحلیل داده­های ترکیبی بهره گیری خواهد گردید. در این فصل، روش پژوهش شامل فرضیه‌های پژوهش، متغیرهای پژوهش، روش گردآوری داده­ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه­ها نیز تشریح خواهد گردید.
3-2 روش پژوهش
این پژوهش کاربردی و طرح آن از نوع شبه‌ تجربی و با بهره گیری از رویکرد پس‌رویدادی می باشد. از این روش زمانی بهره گیری می گردد که داده­ها از محیطی که به گونه­ی طبیعی وجود داشته یا از واقعه­ای که بدون دخالت مستقیم پژوهشگر رخ داده، فراهم گردد. به اظهار دیگر، این روش برای انجام پژوهش‌هایی بکار می‌رود که پژوهش‌گر در جست و جوی علت یا علل روابط معینی می باشد که در گذشته رخ داده و تمام شده می باشد. پس، این نوع طرح پژوهش از روایی بیرونی بالایی برخوردار می باشد (عبدالخلیق و آجین کیا، 1379: 35).
3-3 فرضیه‌های پژوهش
فرضیه عبارت می باشد از حالت یا اصلی که اغلب بی آنکه اعتقادی نسبت به آن موجود باشد، پذیرفته می گردد تا بتوان از آن نتایج منطقی استخراج نمود و بدین ترتیب مطابقت آن را با واقعیت‌هایی که نزد ما معلوم می باشد یا می‌توان آن‌ها را معلوم ساخت، آزمود.

وقتی متغیرهای مهم و روابط بین آن‌ها از طریق استدلال منطقی در چارچوب مفهومی جای داده گردید، می‌توان آن روابط را مورد آزمون قرار داد تا مشخص گردد که آیا این روابط در عالم واقعیت وجود دارند یا خیر؟ با آزمون این روابط از طریق تحلیل آماری مناسب اطلاعات معتبر و موثقی در مورد اینکه چه روابطی بین متغیرهای اقدام کننده در وضعیت مشکل‌زا وجود دارند، بدست می‌آوریم. نتایج این آزمون‌ها رهنمودهایی در مورد حل مساله ارایه می‌دهد. تنظیم چنین عباراتی، تدوین فرضیه‌ها نامیده می گردد. برای تدوین فرضیه‌ها بایستی ملاک‌هایی در نظر گرفت: 1) فرضیه بایستی آزمون‌پذیر باشد؛ 2) فرضیه بایستی همبستگی یا ارتباط بین دو متغیر را اظهار کند؛ 3) فرضیه بایستی مبتنی بر نوعی تئوری باشد (دارای خردمایه تئوریک باشد)؛ 4) فرضیه بایستی روشن باشد؛ 5) فرضیه بایستی فارغ از مفاهیم ارزشی و اخلاقی باشد؛ 6) فرضیه بایستی دقیق و اختصاصی باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

بر اساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، فرضیه­های پژوهش به توضیح زیر تدوین شده می باشد:

  • فرضیه اول: درماندگی مالی باعث افزایش بهره گیری از حسابهای پرداختنی تجاری خواهد گردید.
  • فرضیه دوم: تامین مالی از طریق حسابهای پرداختنی تجاری باعث کاهش عملکرد شرکتهای مبتلا به درماندگی مالی خواهد گردید.
  • سوالات یا اهداف پایان نامه :

     سوالات پژوهش:

    دسته‌ها: دسته‌بندی نشده

    دیدگاهتان را بنویسید