مطالعه تأثیر اعلام سود بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها با تأکید بر بعضی از ویژگی‌های گزارشگری مالی

قسمتی از متن پایان نامه :

3-1- مقدمه
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم به‌کارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح می باشد. در هر جامعه‌ای، نهادهایی می‌توانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و تأثیر موثری را در این راه اعمال کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. فراهم آوردن اطلاعات حسابداری مربوط و صحیح  این  امکان را فراهم می‌سازد تا سرمایه‌گذاران به ارزیابی سود و توان بالقوه رشد و همچنین ریسک ناشی از  سیاست‌های  سرمایه‌گذاری شرکتها بپردازند تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی و اقلامی که بر پیش‌بینی‌های سرمایه‌گذاران تاثیر می‌گذارد و ارائه پیشنهادات صحیح برای تصمیم گیرهای درست از گزارشات مالی شرکت‌ها از نتایج تحقیقات در بازار سرمایه ایران خواهد بود. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهم‌ترین و اصلی‌ترین مرکز برای مبادلات سرمایه‌ای تعبیر می گردد. بی‌شک فعالیت درست و صحیح آن میتواند تأثیر موثری در تخصیص بهینه منابع در سطح کلان اقتصادی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید.
پایه هر دانشی، روش شناخت آن می باشد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش‌شناختی مبتنی بوده که در آن علم به کار می رود. پس دست­یابی به هدف‌های پژوهش میسر نخواهد بود مگر زمانی که جستجوی شناخت با روش‌شناسی[1] درست صورت پذیرد (خاکی،1384).
در این فصل آغاز نوع روش تحقیقی که در این پژوهش به‌کاررفته می باشد توضیح داده می گردد سپس روش‌شناسی پژوهش شامل قلمرو زمانی و مکانی، جامعه و نمونه آماری و روش گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و متغیرهای پژوهش و نحوه اندازه‌گیری آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت.
3-2- روش‌شناسی پژوهش
پژوهش حاضر جزء پژوهش‌های تجربی حسابداری می‌باشد؛ و روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. توصیفی به این دلیل که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد مطالعه می باشد و برای شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد و همبستگی به دلیل اینکه در این پژوهش ارتباط بین متغیرها مورد نظر می باشد. پژوهش حاضر به مطالعه روابط بین متغیرها پرداخته و در پی اثبات وجود این ارتباط در شرایط کنونی براساس داده‌های تاریخی می باشد. پس می‌توان آن را از نوع علی پس رویدادی طبقه‌بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به مطالعه علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می‌پردازد. در این تحقیقات بین متغیرها یک ارتباط آماری هست که هدف مطالعه این ارتباط می باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی می باشد.
[1]– Methedolgy

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 پرسش های پژوهش:
مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه‌شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:
با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین‌شده می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه هزینه‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازار چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام چه تغییری می کند؟
  • هر چه اقلام تعهدی بالاتر باشد؛ با اعلام سود سالیانه، عمق بازارچه تغییری می کند؟