مطالعه تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4- اهداف پژوهش
هدف اصلی این پژوهش تأثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی و محافظه کاری با عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می‌باشد.
1-4-1- اهداف علمی پژوهش
با در نظر داشتن مطالب ارائه شده در مورد عدم تقارن اطلاعاتی، محافظه کاری سود و اقلام تعهدی، پژوهش حاضر به دنبال مطالعه اهداف زیر به عنوان اهداف علمی پژوهش خواهد بود :

 • تبیین ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات
 • تبیین تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی
 • تبیین ارتباط بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات
 • تبیین تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی
 • 1-4-2- اهداف کاربردی پژوهش

 • تبیین تأثیر مدیران در ایجاد اطلاعات مفید برای بهره گیری کنندگان که در صورتهای مالی گنجانده می گردد برای پیش بینی سودهای آتی و ارزیابی عملکرد
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
 • آگاهی دادن درمورد مزایای اطلاعاتی مدیریت سود برای بهره گیری کنندگان از گزارش‌های مالی برای افزایش پیش بینی پذیری چشم انداز آتی واحدهای تجاری
 • کمک به سرمایه گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکتهای فعال در شرایط عدم اطمینان بالا برای ارزیابی بهتر پیرامون گزارشگری مالی این شرکت‌ها
 • با ارزیابی مطالعه تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین ویژگی‌های کیفی سود و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، فعالان در بورس، تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت‌های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن‌تر خواهند بود.
 • 1-5- فرضیه‌های پژوهش
  با در نظر داشتن عنوان پژوهش و هدف محقق از انجام آن فرضیاتی به توضیح زیر تدوین شده می باشد:

 • بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعات ارتباط هست.
 • سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار می باشد.
 • بین محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات ارتباط هست.
 • سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین محافظه کارانه بودن سود با عدم تقارن اطلاعاتی تاثیرگذار می باشد.
 • سوالات یا اهداف پایان نامه :

   پرسش‌های پژوهش:
  مطالعات اولیه و مطالعه متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و اظهار مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش‌های زیر به عنوان سؤالات اصلی پژوهش هستیم:

 • ارتباط بین اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعات چگونه می باشد؟
 • تاثیر سطح عدم اطمینان بر ارتباط بین اقلام تعهدی با عدم تقارن اطلاعاتی چگونه می باشد؟

 • دیدگاهتان را بنویسید